• « Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν Σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως, Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν »

Αγιορίτικες Κατασκευές - Athos Constructions

www.askitikon.eu

Ορθόδοξη Διαδικτυακή Παρουσία

 

Ταχυδρομική Θυρίδα 171,

Τ. Κ. 85100, Ρόδος Δωδεκάνησα

 

 

Πληροφορίες - Information

Φαξ : (+30.)2241.041771

Κινητό : (+30.) 695.70.40.640

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: askitiko@otenet.gr