• « Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν Σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως, Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν »

Ραδιόφωνο - Radio

Ραδ. Σταθμός Εκκλησίας Ελλάδος 

 

 

 

 

Ραδ. Σταθμός Πειραιώς