• « Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν Σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως, Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν »

Τηλεόραση - TV

 

ΔΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ TV ASKITIKOΝ

 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ Ι. Μ. Π.


 
 

Δείτε Ζωντανά και από το κινητό σας

 

iPhone

Android

Android

Blackberry