• « Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν Σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως, Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν »

Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας. (Δείτε & Ακοούστε το). 6 Δεκεμβρίου ε.ε.