• « Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. »

Το παράπονο του Χριστού ! (Ακούστε το).