• « Στύλος γέγονας ορθοδοξίας, θείοις δόγμασιν υποστηρίζων, την Εκκλησίαν Ιεράρχα Αθανάσιε· τω γαρ Πατρί τὸν Υιόν ομοούσιον, ανακηρύξας κατήσχυνας Άρείον· Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν, το μέγα έλεος. »
 • Σελίδες 96 »
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player