• « Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν Σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως, Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν »
 • Σελίδες 93 »
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player