«Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς…»

«Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ καί θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν∙...

Για μας έπαθε ο απαθής Δεσπότης

Ας φοβηθούμε, αδελφοί, έχοντας πάντοτε μπροστά στα μάτια μας τα πάθη του Σωτήρα. Ας μελετούμε πάντοτε τα παθήματά του· διότι για μας έπαθε ο...

Μεγάλη Παρασκευή – Τα άγια πάθη του Κυρίου

Την Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού...

Πώς σε κηδεύσω, Θεέ μου;

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους Αν ο θάνατος του κάθε ανθρώπου είναι μυστήριο μπροστά στο οποίο στεκόμαστε με απορία και πολλά ερωτηματικά, ο θάνατος του Θεανθρώπου είναι...

Τον ήλιον κρύψαντα…

Ένας από τους ύμνους που ο πατήρ Ευέλθων αγαπούσε και συχνά μας υπενθύμιζε, ήταν ο ύμνος της Μεγάλης Παρασκευής «Τον ήλιον κρύψαντα..», ο οποίος...

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα,...

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, σινδόνι καθαρὰ εἰλήσας καὶ ἀρώμασι, ἐν μνήματι ἀπέθετο». Στὴν τραγῳδία τοῦ Πάθους τοῦ...

Μεγάλη Παρασκευή επιτάφιοι

Μεγάλη Παρασκευή, η πιο «θλιμμένη» ημέρα του Χριστιανισμού, ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας, σύμφωνα με την παράδοση, καθώς το θείο δράμα κορυφώνεται με την...

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ἡ πιό τραγική ὥρα τῆς ἀνθρωπότητας

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ἡ πιό τραγική ὥρα τῆς ἀνθρωπότητας. Κι ἐμεῖς μπροστά στόν ᾿Εσταυρωμένο, πού δέν ἔπαψε ποτέ νά μᾶς ἀγαπᾶ κι ἄς Τόν...

Μεγάλη Παρασκευή

Θυμόμαστε τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου μας, αυτά που υπέστη για την σωτηρία μας. Την σύλληψη, την δίκη, την καταδίκη, τα βασανιστήρια, τον εμπαιγμό...

Πώς βαπτίστηκε ο ληστής πάνω στο σταυρό; Του Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου

Πόσο μεγάλο μυστήριο! Μετανόησε ο ληστής· χρειαζόταν νερό για να βαπτισθεί. Ήταν κρεμασμένος στον σταυρό·δεν υπήρχε άλλος τόπος να βαπτισθεί, ούτε πηγή, ούτε λίμνη, ούτε βροχή,...

Δεν κατέβηκες απ’ το σταυρό όταν Σου φωνάζανε περιγελώντας και λοιδορώντας...

Δεν κατέβηκες απ’ το σταυρό όταν Σου φωνάζανε περιγελώντας και λοιδορώντας Σε: «Κατέβα απ’ το σταυρό για να πιστέψουμε πως είσαι Συ» Δεν κατέβηκες γιατί δε...

Ο Θάνατος του Χριστού

Για τους περισσότερους ανθρώπους ο θάνατος είναι η έσχατη απόδειξη δουλείας. Είμαστε ανίσχυροι απέναντί του. Μπορούμε να τον απομακρύνουμε, αλλά όχι να τον υπερβούμε. Για τους...

Διψά ο Χριστός

«Μετά τούτο ειδώς ό Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα τελειωθή ή γραφή, λέγει Διψώ» (Ίωάν. 19,28) Ο Κύριος μας σήμερα βρίσκεται πάνω στο σταυρό....

Τό δράμα τοῦ Ἰούδα στάθηκε ἡ ἀδυναμία του ν’ ἀγαπήσει..

Ο Ἰούδας ἦταν ἄνθρωπος μικρός καί ψυχή στενή κι ἄγονη. Στά σπλάχνα τῶν ἄλλων μποροῦσε νά ριζώση ἡ ἀγάπη, ἐνῶ στά δικά του δέν...

Γιατί ο Χριστός δεν άλλαξε τον Ιούδα;

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος «Τότε, ἀφοῦ πῆγε στοὺς ἀρχιερεῖς ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἶπε, τί θέλετε νὰ μοῦ δώσετε γιὰ νὰ σᾶς...

Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: Της νίψεως των ποδών των...

Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ' εμάς υπό...

Να χαίρεσαι πού ή σταγόνα της πίκρας σου μοιάζει με τη...

Ο άγγελος λέει στις μυροφόρες: "Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον Εσταυρωμένον;" Αυτό το "εσταυρωμένον",λαμβάνει πλέον άλλη αξία και έτερο βαθύ νόημα. Ο Σταυρός είναι η νίκη...

«Μελίζεται και διαμελίζεται»

Έκοβε και μοίραζε με τα ίδια Του τα χέρια τον καθαγιασμένο άρτο, εκείνη τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου ο Θεάνθρωπος. Μοίραζε τα τεμάχια στους...

Δεν ξέρω αν μπορώ να τον σηκώσω…Είναι στιγμές που τον νιώθω…...

Είπε γέρων: "Δεν ξέρω αν μπορώ να τον σηκώσω...!Είναι στιγμές που τον νιώθω... ιδιαίτερα βαρύ. Όχι επειδή το υλικό του είναι ασηκωτο... αλλά επειδή πάνω του...

Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη Θυμόμαστε τέσσερα γεγονότα 1. Το Νιπτήρα, όπου ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του 2. Τον Μυστικό Δείπνο, όπου ο Κύριος μας παρέδωσε το...

Δημοφιλη Αρθρα