Κυριακή μετά την Ύψωση

«Εἶπεν ὁ Κύριος · ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει…». Ο...

Κυριακάτικο Κήρυγμα

Κυριακή του Θωμά Ιω. 12, 1-18 “Ἐάν μή ἴδω, οὐ μή πιστεύσω”, είναι τα λόγια με τα οποία αντιδρά ο Θωμάς, όταν μαθαίνει την είδηση της...

Κυριακή των Βαίων

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε μεγάλη ἑορτή, δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ Βαϊοφόρος. Ὅλος ὁ λαὸς τῶν Ἰεροσολύμων βγῆκαν ἔξω, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸ Χριστό. Κρατοῦσαν στὰ...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών – Του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Έχοντας πάρει δύναμη από τον Σταυρό του Κυρίου μας, έχουμε διανύσει και την 4η εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής και φθάνουμε στην Δ΄ Κυριακή των...

Γ’ Κυριακή των Νηστειών – Σταυροπροσκυνήσεως

Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης». Μετά από τη μεγάλη Δοξολογία στον όρθρο, ο Σταυρός μεταφέρεται σε μια σεμνή πομπή στο...

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Στο μέσον της Τεσσαρακοστής η Εκκλησία υψώνει ενώπιόν μας τον Σταυρό του Χριστού. Δύο ακόμη φορές μέσα στον χρόνο, 14 Σεπτεμβρίου και 1η Αυγούστου,...

Γ΄ Κυριακή των Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως

Η άσκηση των αρετών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πέρα από την προσωπική ισχυρή θέληση, είναι απαραίτητη και η αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Έτσι οι...

Έθιμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως

Η ακολουθία και το μυστήριο που τελείται στην εκκλησία την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως διαφέρει αρκετά σε σχέση με τις υπόλοιπες Κυριακές. Ο ιερέας από το...

Στις δυσκολίες δεν είσαι μόνος

Σωτήριος Θεολόγου Την προηγούμενη Κυριακή, εορτάσαμε τη νίκη της Ορθοδοξίας, τη νίκη επί των εικόνων. Όχι μία νίκη για την τέχνη και την απεικόνιση του...

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο μεγάλος Φίλος μας και οι φίλοι Του Πρώτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, αγαπητοί, ή αλλιώς Κυριακή της Ορθοδοξίας. Περάσαμε μία εβδομάδα νηστείας, την Καθαρά...

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας επιτάσσει την νίκη. Αὔτη ἡ πίστις τῶνἈποστόλων, Αὔτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, Αὔτη ἡ πίστις τῶνὈρθοδόξων, Αὔτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξε. Ἡ Κυριακή της...

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Α’ Νηστειών) ονομάζεται ... και Κυριακή της Ορθοδοξίας, σε ανάμνηση της αναστήλωσης των εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα... Η...

Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου

Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Ρωμαίου Ἡ παραβολή αὐτή εἶναι ἡ διατύπωση τῆς πιό μεγάλης καί τῆς πιό ὁλοκληρωμένης καμπύλης πού διαγράφει ἡ ἀνθρώπινη ἀσωτεία. Μέσα σ’ αὐτήν τήν...

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἦταν δυό ἀδέλφια·τά ὁποῖα, ἀφοῦ μοιράστηκαν τήν πατρική περιουσία τους, ὁ ἕνας ἔμεινε στό σπίτι, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἔφυγε σέ μακρινή...

Στιχηρό Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Σαββάτου Ἀσώτου

Ἦχος α΄ «Ἐπιγνῶμεν ἀδελφοί, τοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν, τόν γάρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας, πρός τήν πατρικήν ἑστίαν ἀναδραμόντα Ἄσωτον Υἱόν ὁ πανάγαθος Πατήρ, προϋπαντήσας ἀσπάζεται,...

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;»

Το Ευαγγέλιο, αντιπροσωπεύει και τη σημερινή εποχή, την οποία ζούμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει ακόμα και όταν κερδίσει όσα βάλει στόχο. Κάτι μέσα...

Κυριακή Η’ Λουκά: “Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου… καὶ τὸν πλησίον...

Στο σημερινό ευαγγελικό απόσπασμα, ο Κύριός μας μέσω μιας παραβολής μάς διδάσκει το νόημα της αγάπης που πρέπει να δείχνουμε στον πλησίον μας· αλλά...

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ θυσία τοῦ Κυ­ρίου μας ἐπί τοῦ Σταυροῦ δέν ἀλ­λάζει μόνο τή σχέση τοῦ ἀνθρώ­που μέ τόν Θεό, μεταποιεῖ καί τόν ἴδιο...

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Ο Θεός μάς προκαλεί με την αγάπη Του και περιμένει πάντοτε τη δική μας ανταπόκριση † Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού...

Δεν είμαστε μόνοι – Δίπλα στην προβατική πύλη

Δεν είμαστε μόνοι Δίπλα στην προβατική πύλη του τείχους της Ιερουσαλήμ βρισκόταν η Βηθεσδά, η κολυμβήθρα του ελέους. Είχε γύρω της πέντε στοές πλημμυρισμένες από...

Δημοφιλη Αρθρα