Δίπτυχα Μνημόνευσης

Αναγράψτε εδώ τα ονόματα ζώντων & κοιμηθέντων αντίστοιχα προσφιλών σας προσώπων για να μνημονευθούν στις Ιερές μας ακολουθίες και στις προσευχές μας.

Σε ειδικά πλαίσια «Θέμα» «Υπέρ Υγείας – Παράκληση – Υπέρ Αναπαύσεως – Τρισάγιο» ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.askitikon.eu γράφει τα ονόματα που επιθυμεί αντιστοίχως, πατάτε στο τέλος αποστολή και το e-mail φτάνει στον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος τα μνημονεύει στις Θ. Λειτουργίες και στο κομποσκοίνι του.

Στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας επισφραγίζει τη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων με τα λόγια «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τω αίματί Σου τω αγίω».    πάτερ Αθανάσιος μνημόνευση