Η διαφορά του Μικρού και Μεγάλου αγιασμού

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας επικράτησε να τελείτε ο Μικρός και ο Μεγάλος Αγιασμός προς αγιασμό των πιστών. Ποια όμως είναι η διαφορά τους; Ο Μικρός...

Εις την εορτήν των Θεοφανείων – † Αρχ. Γεώργιος Καψάνης

Όπως όλες οι Δεσποτικές εορτές, έτσι και η σημε­ρινή εορτή έχει χαρακτήρα Τριαδικό, Χριστολογικό, ανθρωπολογικό και αφορά όλη την κτίσι. Τριαδικό, διότι εφάνη πολύ καθαρά...

Παραμονή των Φώτων

«Οὐκ ἀπαιτῶ σε, Βαπτιστά, τούς ὅρους ὑπερβῆναι· οὐ λέγω σοι, Εἰπέ μοι, ἅ λέγεις τοῖς ἀνόμοις, καί παραινεῖς ἁμαρτωλοῖς· μόνον βάπτισόν με σιωπῶν, καί...

Μία από τις προφητείες των Θεοφανείων λέγει…

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης Μία ἀπὸ τὶς προφητεῖες τῶν Θεοφανείων λέγει: «Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα». Ἔρημος διψῶσα, ἔλα νὰ εὐφρανθῆς, διότι θὰ ἀποκτήσης τόσο νερό, ὥστε θὰ γίνης...

Άγια Θεοφάνεια Έθιμα και παραδόσεις

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε έθιμα των Φώτων. Ραγκουτσάρια, αράπηδες, καμήλες, μπαμπόγεροι, μωμόγεροι, φωταράδες είναι κάποια από τα έθιμα που έχουν τις ρίζες τους...

Ενόψει των Φώτων

«Ὕψος οὐρανοῦ, οὐδαμῶς ἐξιχνιάσω· ἄστρων ἀριθμόν, οὐδέ γῆν ἀναμετρήσω· καί πῶς τῆς κορυφῆς σου, τῷ Δεσπότῃ ὁ Πρόδρομος, ἅψομαι χειρί; Πῶς δέ βαπτίσω, τόν...

Η διαφορά του Μικρού και Μεγάλου αγιασμού

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας επικράτησε να τελείτε ο Μικρός και ο Μεγάλος Αγιασμός προς αγιασμό των πιστών. Ποια όμως είναι η διαφορά τους; Ο Μικρός...

Πώς χρησιμοποιούμε το Μεγάλο Αγιασμό;

Ο Μέγας Αγιασμός προτείνεται από τους πνευματικούς σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ο εξομολογούμενος έχει πέσει σε κάποιο αμάρτημα και δεν έχει ευλογία να κοινωνήσει....

Ρόδος : Θεοφάνεια στον Ι. Ιδρυματικό Ναό Αγίου Τρύφωνος Κολυμπίων (Φώτο)

Στιγμιότυπα από τα Θεοφάνεια στον Ιερό Ιδρυματικό Ναό του Αγίου Τρύφωνος Ρόδου, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Δομής Ενηλίκων,...

Μνήμη τοῦ υπό τοῦ Τιμίου Προδρόμου γεγονότος θαύματος ἐν Χίω κατά...

ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ τοῦ Χριστοῦ Τίμιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής ἀείποτε πολλά θαύματα τελεῖ, ἕν δέ ἐξ αὐτῶν εἶναι καί τό κατωτέρω. Περί τά μέσα τῆς δεκάτης...

To θαύμα του Αγιασμού των υδάτων τα Θεοφάνεια

…Όπως μεταβάλλει το λάδι του Ευχελαίου, και γίνεται θεραπευτικό μέσο στους μετά πίστεως χρισμένους, έτσι αγαπητέ Θεοφύλακτε, μεταβάλλεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος...

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός «Καὶ βαπτίζεται ὁ Χριστός… γιὰ νὰ γίνει σ’ἐμᾶς παράδειγμα καὶ ὑπογραμμὸς γιὰ τὸ βάπτισμα». Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων «Βαπτίσθηκε ὁ Χριστός, ὄχι γιὰ νὰ...

Μεγαλυνάρια Θεοφανείων (Ακούστε)

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν καὶ ἐνδοξοτέραν, τῶν ἄνω στρατευμάτων. «Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν, ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν σε Θεοτόκε• ὅμως...

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε (Ακούστε το)

Ἀπολυτίκιον Θεοφανείων Ἦχος α´. Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ...

Τα Άγια Θεοφάνεια

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἦταν τριάντα χρονῶν, θέλοντας νὰ ἐκπληρώσει ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου πῆγε στόν Ιορδάνη ποταμό νά βαπτισθεῖ. Ἐκεῖ...

Άγια Θεοφάνεια

Τούς οὐρανούς βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ σχίσαν, τούς αὐτό μή χραίνοντας ἔνδον εἰσάγει. Βάπτισεν ἐν ποταμῷ Χριστόν Πρόδρομος κατά ἕκτην. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες...

Η εικονογραφία της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού «Μέγας ει Κύριε»

Η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού κατά πάσα πιθανότητα πρωτοεμφανίστηκε στην Αγία Γη, όπου ευρίσκεται ο Ιορδάνης ποταμός. Δεν είναι γνωστό ποιος είναι ο πρώτος...

Λόγος εις Τα Άγια Θεοφάνεια

Πρόκλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φάνηκε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο καὶ τὸν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ’ ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καὶ κατεπάτησε...

Θεοφάνεια με…τον Άγιο Ιάκωβο

''Από το 1982 έμενα στην Αθήνα και άρχισα να έχω τακτικές σχέσεις με το Μοναστήρι και τον Γέροντα Ιάκωβο. Παραμονές των Θεοφανείων του 1984 πήγα...

Δημοφιλη Αρθρα