Γ. Στὴν Βηθλεὲμ

«Καὶ σὺ Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα. Ἔκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος» (Μιχ. 5, 1).

«Καὶ σὺ Βηθλεέμ, ἡ παλαιὰ πόλη Εὐφραθά, ποὺ δὲν ἔχεις οὔτε χίλιες οἰκογένειες ἀνάμεσα στὸν Ἰουδαϊκὸ λαό, ἀπὸ σένα θὰ βγεῖ ἐκεῖνος, ποὺ θὰ γίνει ἄρχοντας τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀρχή του θὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν αἰώνων»·

Ἡ Βηθλεὲμ εἶναι ἕνα χωριό. Μόλις μπορεῖ νὰ μπεῖ ἀνάμεσα στὶς πόλεις, ποὺ ἔχουν μέχρι χίλιες οἰκογένειες. Ἡ «χιλιάς» ἦταν μία μεγάλη διαίρεση κάθε φυλῆς ποὺ ἀριθμοῦσε γύρω στὶς χίλιες οἰκογένειες. Μικρὴ πόλη λοιπὸν ἡ Βηθλεέμ. ‘Ὅμως ἀπὸ αὐτὴ τὴ μικρὴ καὶ ἀσήμαντη πόλη θὰ γεννιόταν ὁ «Ἀναμενόμενος».

Στὴν Καινὴ Διαθήκη βλέπουμε ὅλες τὶς λεπτομέρειες, ποὺ ἔρχονται νὰ ξεπληρώσουν καὶ αὐτὴ τὴν προφητεία. Ἡ Μαρία μαζὶ μὲ τὸν Μνήστορα Ἰωσὴφ βρίσκονται στὴν Ναζαρέτ, μίαν ἄλλη μικρὴ κι’ ἀσήμαντη πόλη.

Τότε βγῆκε τὸ διάταγμα ἀπὸ τὸν Καίσαρα Αὔγουστο γιὰ νὰ γίνει ἡ ἀπογραφὴ ὅλων τῶν ὑπηκόων τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. ‘Ἔπρεπε ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Μαρία νὰ πᾶνε ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου κατάγονταν, στὴν πόλη τῶν πατέρων τους. Αὐτὴ ἡ πόλη δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν Βηθλεέμ.

Σ’ αὐτὴ τὴν πόλη, καὶ μέσα στὸ ταπεινὸ σπήλαιο καὶ τὴν φάτνη ἔγινε αὐτὸ ποὺ πρὶν ἀπὸ ἑκατοντάδες χρόνια εἶπε ὁ ἐμπνευσμένος ἀπ’ τὸ Θεὸ Μιχαίας.

Ὅταν οἱ μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔφθασαν στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ρώτησαν «ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται;» ἔμαθαν ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη, ποὺ κάλεσε γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ τὸ Μεγάλο Συνέδριο, ὅτι οἱ Γραφὲς λένε πὼς θὰ γεννιόταν στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, γιατί: «οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ Προφήτου: καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστῃ εἶ ἐν τοῖς ἠγεμόσιν Ἰούδα, ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ» (Ματθ. 2,4-6).

Ἐκεῖ λοιπὸν στὴ Βηθλεὲμ Τὸν προσκύνησαν οἱ μάγοι καὶ πρόσφεραν τὰ δῶρα τους, τοὺς θησαυρούς τους, ποὺ μόνο σὲ βασιλιὰ ἄξιζαν, χρυσάφι καὶ λιβανωτὸ καὶ σμύρναν.

Μὲ τὸ διάταγμά του ὁ αὐτοκράτορας, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει βοήθησε κι’ αὐτὸς στὴν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας αὐτῆς τοῦ Μιχαία.

Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ ἔγκυος Μαρία κανένα λόγο δὲν εἶχαν νὰ διανύσουν τὴν τεράστια ἀπόσταση, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ ὡς τὴ Βηθλεὲμ καὶ νὰ διασχίσουν ὁλόκληρη τὴν Γαλιλαία, τὴν Σαμάρεια καὶ νὰ φθάσουν ὡς τὰ μισά της Ἰουδαίας. Ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ γίνει διαφορετικά.

Σ’ ἐκεῖνο τὸ μέρος θὰ γινόταν ἡ καταπληκτικὴ ἔκπληρωσή της προφητείας. Ἔτσι τὸ διάταγμα τοῦ Καίσαρα ὁδήγησε τὴν «ἐν γαστρί ἔχουσαν» στὸν τόπο ὅπου εἶδε ὁ Προφήτης πὼς θὰ γεννιόταν ὁ Μεγάλος Ἀναμενόμενος, ὁ Μεσσίας καὶ Λυτρωτής.

Πηγή: Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ