Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις, oι υιοί αυτής Φωτεινός κ´ Ιωσής, οι αδελφές αυτής Ανατολή, Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή κ´ Κυριακή.

Η Αγία Ανατολή ήταν η πρώτη αδελφή της Αγίας Φωτεινής.

Η Αγία Φωτώ ήταν η δεύτερη αδελφή της Αγίας Φωτεινής.

Η Αγία Φωτίς ήταν η τρίτη αδελφή της Αγίας Φωτεινής και μαρτύρησε αφού την έδεσαν σε δύο δένδρα και την ξέσχισαν.

Η Αγία Παρασκευή ήταν η τέταρτη αδελφή της Αγίας Φωτεινής.

Η Αγία Κυριακή ήταν η πέμπτη αδελφή της Αγίας Φωτεινής.

Ο Άγιος Φωτεινός ήταν ο πρωτότοκος υιός της Αγίας Φωτεινής.

Ο Άγιος Ιωσής ήταν οδευτερότοκος υιός της Αγίας Φωτεινής.

Όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here