Θεϊκή αποκάλυψη στον Μέγα Αντώνιο, για την ταπεινοφροσύνη.

«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Εἶδον πάσας τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπί τῆς γῆς καί στενάξας εἶπον: Τίς ἆρα παρέρχεται ταῦτα; Καί ἢκουσα φωνῆς λεγούσης μοι: Ἡ ταπεινοφροσύνη»

Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι, ο Μ.Αντώνιος όταν του αποκαλύφθηκαν οι απλωμένες παγίδες του διαβόλου μέσα στον κόσμο και στενάζοντας διερωτήθηκε, γιά το ποιός μπορεί να τις προσπεράσει με επιτυχία, τότε άκουσε Θεία φωνή, που του είπε:

Μόνο, η Ταπεινοφροσύνη.

Αυτή είναι, η πραγματικά μεγάλη αποκάλυψη(!), που όχι μόνο ο Μ.Αντώνιος είχε, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας! Γι’ αυτό και αγωνιζόντουσαν και παρακαλούσαν με δάκρυα τον Θεό, για να τους χαρίσει την Αγία Ταπεινοφροσύνη!

Διότι εγνώριζαν ότι η Ταπείνωση αποτελεί την βάση όλων των αρετών και είναι η μόνη Αρετή στην οποία δεν μπορεί να αντιπαραταχθή ο εχθρός μας διάβολος και συγχρόνως, ότι μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μιμείται τον Χριστό!!!

Ο Μ.Αντώνιος, γεννήθηκε το 251 μ.Χ., στα Κομά της Άνω Αιγύπτου και είναι ο θεμελιωτής του ερημιτικού μοναχισμού.

Σε ηλικία δεκαεπτά ετών και μετά τον θάνατο των γονιών του, αφού τακτοποίησε την μοναδική του αδελφή, άρχισε την σκληρή ασκητική του ζωή.

Γύρω στα τριανταπέντε του χρόνια αποσύρθηκε στην βαθειά έρημο και κοντά του κατέφθασαν πολλοί άνθρωποι, που διδάχθηκαν απ’ Αυτόν την μοναχική ζωή και έτσι ο αριθμός των μοναχών-μαθητών Του έφθασε τις έξι χιλιάδες.

Περίοπτη και μοναδική θέση ανάμεσα στους μαθητές Του κατέχει ο Μ.Αθανάσιος, ο περίφημος Πατριάρχης της Αλεξανδρείας.

Αυτός, ο Μέγας Πατριάρχης, ο δεινός πολέμιος του Αρειανισμού και όλων των συγχρόνων Του αιρέσεων και Φωτισμένος Οικουμενικός Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, είναι Εκείνος που έγραψε με λεπτομέρειες τον βίο του Καθηγητή της Ερήμου, δηλαδή του Μ.Αντωνίου, εις ένδειξιν σεβασμού, τιμής και ευγνωμοσύνης στον Ασκητή και Δάσκαλο Του!!

Ο Μ.Αντώνιος εκοιμήθη το 356 μ.Χ., σε ηλικία εκατόν πέντε ετών. Καλό θα είναι, όλοι μας να ενδιαφερθούμε και να διαβάσουμε τις λεπτομέρειες από την ζωή και την διδασκαλία Του, αφού μάλιστα μας τα διέσωσε ο Μ.Αθανάσιος.

Η μνήμη του Μ.Αντωνίου εορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος dromokirix

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here