Υποδειγματική αποφυγή της αργολογίας.

« Ἀδελφός ἠρώτησε τόν ἀββᾶν Σισόην λέγων: “Εἰπέ μοι ῤῆμα”. Ὁ δέ ἔφη: “ Τί μοι ἀναγκάζεις λαλῆσαι ἀργῶς;

Ἰδού, ὅ βλέπεις ποίησον.” »!

Πόσο μεγάλη σημασία έδιδαν οι εμπνευσμένοι Πατέρες μας στο θέμα της περιττολογίας!! Πόσο επίκαιροι ήσαν και είναι οι λόγοι τους!! Και, βέβαια, αυτό ήταν αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και συστηματικής πνευματικής ζωής.

Με θαυμαστό, λοιπόν, τρόπο και ο αββάς Σισόης διδάσκει τον νεώτερο μοναχό που τον ερωτά και είναι ακόμα άπειρος στα μυστικά της πνευματικής ζωής.

Δεν αρνείται να συζητήσει μαζί του. Απλά, τον διδάσκει με πολλή ταπείνωση και ειλικρινή αγάπη ότι, η καλύτερη μορφή διδασκαλίας είναι το παράδειγμα, συνδυασμένο με την ευλογημένη σιωπή!!

Πόσο κερδισμένοι θα είμασθε και εμείς, εάν αυτή την συμβουλή την εφαρμόζαμε στην ζωή μας!

Ο αββάς Σισόης είναι από τις μεγαλύτερες και τις πιο φωτισμένες μορφές της Αιγυπτιακής Ερήμου.

Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και θεωρούνταν ένας από τους διασημότερους Ασκητές.

Ασκήτεψε σε διάφορα μέρη της Νιτρίας και της Θηβαΐδος και εκοιμήθη σε πολύ μεγάλη ηλικία.

Η ζωή του και οι διδαχές του ήσαν υπόδειγμα για όλους τους συγχρόνους συνασκητές του, αλλά και για όλους τους επόμενους.

Έχουν διασωθή πολλά γεγονότα από την ασκητική ζωή του, αλλά και θεόπνευστες ρήσεις του.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 6 Ιουλίου.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ