Χάνω και ξαναβρίσκω το Θεό μου !.....

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύµα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ηµίν

και καθάρισον ηµάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ηµών.

Αµήν.

Μετάφραση – Ερμηνεία (προσευχή)

Βασιλεύ Ουράvιε = Ουράνιε Βασιλεύ

Παράκλητε = Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής µας

Το Πvεύµα της αληθείας = Εσύ που είσαι το Πνεύµα από όπου πηγάζει η Αλήθεια

Ο παvταχού παρώv = Εσύ που βρίσκεσαι παντού

Kαι τα πάvτα πληρώv = και εσύ που γεµίζεις τα πάντα µε την παρουσία σου

ο θησαυρός των αγαθώv = Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών

και ζωής χορηγός = Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δότης) της ζωής

ελθέ και σκήvωσοv εv ηµίv = Έλα και σκήνωσε – κατοίκησε- µέσα µας

και καθάρισοv ηµάς από πασης κηλίδoς = Και καθάρισε µας από κάθε αµαρτία

και σώσοv, Aγαθέ = και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός

τας ψυχάς ηµώv = τις ψυχές µας

Αµήv = Αληθινά

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Αυτή την προσευχή πού την λέω κάθε μέρα πρωί και βράδυ αισθάνομαι τον Κύριο μας μέσα μου!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here