Χάνω και ξαναβρίσκω το Θεό μου !.....

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύµα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ηµίν

και καθάρισον ηµάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ηµών.

Αµήν.

Μετάφραση – Ερμηνεία (προσευχή)

Βασιλεύ Ουράvιε = Ουράνιε Βασιλεύ

Παράκλητε = Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής µας

Το Πvεύµα της αληθείας = Εσύ που είσαι το Πνεύµα από όπου πηγάζει η Αλήθεια

Ο παvταχού παρώv = Εσύ που βρίσκεσαι παντού

Kαι τα πάvτα πληρώv = και εσύ που γεµίζεις τα πάντα µε την παρουσία σου

ο θησαυρός των αγαθώv = Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών

και ζωής χορηγός = Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δότης) της ζωής

ελθέ και σκήvωσοv εv ηµίv = Έλα και σκήνωσε – κατοίκησε- µέσα µας

και καθάρισοv ηµάς από πασης κηλίδoς = Και καθάρισε µας από κάθε αµαρτία

και σώσοv, Aγαθέ = και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός

τας ψυχάς ηµώv = τις ψυχές µας

Αµήv = Αληθινά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ