– Γέροντα, μπορεί ένας μάγος νά θεραπεύση κάποιον άρρωστο;

– Μάγος καί νά θεραπεύση άρρωστο άνθρωπο!

Έναν πού τραντάζεται άπό τό δαιμόνιο, αυτόν μπορεί νά τόν κάνη καλά στέλνοντας τό δαιμόνιο σέ άλλον.

Γιατί ό μάγος μέ τόν διάβολο είναι συνέταιροι, οπότε λέει στόν διάβολο:

Βγές άπό αυτόν καί πήγαινε στόν τάδε.

Βγάζει λοιπόν τό δαιμόνιο άπό εκείνον καί συνήθως τό στέλνει σέ κάποιον συγγενή του ή γνωστό του πού έχει δώσει δικαιώματα στόν διάβολο.

Λέει μετά αυτός πού είχε τό δαιμόνιο:
έγώ υπέφερα, άλλά ό τάδε μ” έκανε καλά, καί έτσι γίνεται διαφήμιση.

Καί γυρίζει τελικά τό δαιμόνιο σέ συγγενείς ή σέ γνωστούς.

Αν κάποιος, άς υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος άπό δαιμονική επήρεια, μπορεί ό μάγος νά διώξη τό δαιμόνιο άπό εκείνον, νά τό στείλη άλλου καί νά σηκωθή όρθιος ό καμπούρης.

Αν όμως έχη καμπούρα άπό αναπηρία, δέν μπορεί ό μάγος νά τόν κάνη καλά.

Μού είπαν γιά μιά γυναίκα ότι θεραπεύει άρρωστους, χρησιμοποιώντας διάφορα άγιωτικά.

Όταν άκουσα τί κάνει, έμεινα κατάπληκτος άπό τήν τέχνη τοϋ διαβόλου.

Κρατάει έναν σταυρό καί ψάλλει διάφορα τροπάρια. Ψάλλει π.χ. τό ­Θεοτόκε Παρθένε καί, μόλις φθάση στο ­ευλογημένος ό καρπός της κοιλίας σου, φτύνει κοντά στόν σταυρό, βλασφημάει δηλαδή τόν Χριστό, γι” αυτό τήν βοηθάει μετά τό τσιγκελάκι.

Έτσι, μερικούς πού είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κ.λπ. άπό δαιμονική επήρεια καί οί γιατροί δέν μπορούν νά τούς κάνουν καλά, αυτή τούς θεραπεύει, γιατί διώχνει τό δαιμόνιο πού προκαλεί τό βάρος, τό στέλνει σέ άλλον, καί απαλλάσσονται εκείνοι άπό τήν θλίψη.

Καί πολλοί τήν έχουν γιά αγία!

Τήν συμβουλεύονται, καί λίγο-λίγο βλάπτει τήν ψυχή τους, τούς καταστρέφει.

Χρειάζεται πολλή προσοχή.

Νά φεύγη κανείς μακριά άπό τούς μάγους καί τά μάγια, όπως φεύγει μακριά άπό τήν φωτιά καί τά φίδια.

Νά μήν τά μπλέκουμε τά πράγματα.

Ό διάβολος δέν μπορεί ποτέ νά κάνη καλό.

Μόνον τις αρρώστιες πού προκαλεί ό ίδιος μπορεί νά θεραπεύση.

Είχα ακούσει τό έξης περιστατικό:

Ένας νεαρός είχε μπλέξει μέ κάποιον μάγο καί ασχολήθηκε μέ μαγικά.

Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε καί κατέληξε στό νοσοκομείο.

Μήνες ξοδεύτηκε ό πατέρας του, γιατί δέν είχαν τότε ασφάλεια, γιά νά βρουν τί έχει.

Οί γιατροί δέν τού έβρισκαν τίποτε.

Είχε γίνει χάλια.

Τι κάνει τότε ό διάβολος!

Τού εμφανίζεται σάν τόν Τίμιο Πρόδρομο, πού τόν είχαν πολιούχο στον τόπο του, καί τού λέει:

Θά σέ κάνω καλά, αν ό πατέρας σου χτίση μία εκκλησία.

Τό είπε τό παιδί στόν πατέρα του κι εκείνος ό καημένος είπε: παιδί μου είναι, όσα έχω νά τά δώσω, αρκεί νά γίνη καλά, καί έταξε στόν Τίμιο Πρόδρομο νά τού χτίση εκκλησία.

Ό διάβολος έφυγε καί τό παιδί έγινε καλά.

Έκανε τό… θαύμα!

Όποτε λέει ό πατέρας:

Έγώ έταξα νά χτίσω εκκλησία.

Πρέπει νά εκπληρώσω τό τάμα μου.

Δέν είχαν καί οικονομική άνεση καί, γιά νά χτίση τόν ναό, πούλησε όσα χωράφια είχαν.

Έδωσε όλη τήν περιουσία του.

Τά παιδιά του έμειναν στόν δρόμο.

Αγανάκτησαν, νά λείψη ή Όρθοδοξία είπαν, καί έγιναν Ιεχωβάδες.

Βλέπεις τόν διάβολο τί κάνει;

Φαίνεται, εκεί δέν υπήρχαν Ίεχωβάδες καί βρήκε αυτός τρόπο νά γίνουν κι εκεί Ίεχωβάδες!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here