Συναναστρέφου τούς ταπεινούς, πού καί ἡ θέα καί ἡ διδασκαλία τους εἶναι ὠφέλιμες. Μή χλευάσεις μυσαρόν, οὔτε ν᾿ ἀηδιάσεις ὅσους ἔχουν πληγές. Τίμησε τόν πλησίον σου περισσότερο ἀπό τήν ἀξίαν του, ἐπαίνεσέ τον σ᾿ ἐκεῖνα πού δέν ἔχει, καί ἔτσι θεραπεύεις τά ἐλαττώματά του!…

Προφυλάξου καί μήν ἐλέγχεις κανέναν, γιά κανένα πράγμα. Ἡ ἀγάπη δέ θυμώνει, μήτε ἐλέγχει κανέναν μέ πάθος!…

Ὅταν δέν ἀπομακρύνεσαι ἀπό τά αἴτια, δίνεις ἀφορμές νά σέ πολεμάει ὁ ἐχθρός. Ἡ μελέτη τῆς Ἀγίας Γραφῆς διώχνει τίς πονηρές μνῆμες!…

Μακριά ἀπ᾿ τόν κόσμο δέν ὑπάρχουν τά αἴτια τῶν πτώσεων θυμοῦ, ἐπιθυμίας, μνησικακίας ἤ δόξης. Καλύτερα πολεμώντας ν᾿ ἀποθάνουμε, παρά νά ζοῦμε νικημένοι ἀπό τά πάθη.

Ἀπόφευγε τήν παρρησία πρός τούς ἀνθρώπους. Μή διακόπτεις αὐτόν πού τούς ὁμιλεῖ. Θεώρει τόν ἑαυτό σου μικρότερον ἀπό ὅλους. Μήν ἀργολογεῖς μέ τόν τυχόντα. Φάγε καί πίνε λίγο ἀπ᾿ ὅλα. Μή βιάζεσαι στό περπάτημα χωρίς λόγο. Μέ πραότητα νά ὁμιλεῖς!…

Μήν κοιτᾶς στό πρόσωπο τό συνομιλητή σου. Μήν ἐλέγξεις κάποιον γιά σφάλμα. Μήν ἀποφεύγεις τά εὐτελῆ ἔργα… Φίλους ἔχε τούς φοβουμένους τό Θεό. Κρύβε ἀπό κάθε ἄνθρωπο τά μυστικά σου καί τούς πολέμους σου!…

Καταφρονήσου, ἀλλά μήν καταφρονεῖς τούς ἄλλους. Ἀδικήσου ἀλλά μήν ἀδικεῖς. Μήν ἀγαπᾶς κοσμικά πράγματα. Δίνε ἐλεημοσύνη σ᾿ ὅλους καί ἄπεχε ἀπό ὅλους. Μή πολυλογεῖς. Μή φιλονικεῖς. Μή συγκατοικεῖς μέ ὑπερηφάνους!…

Μήν ἐξετάζεις τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Μή διαβαίνεις μπροστά ἀπό ὀργίλους καί μάχιμους, γιά νά μή γεμίσει ἡ καρδιά σου θυμό καί ὀργή.

Ἡ ἀμέλεια, ἡ ἀκηδία καί ἡ λύπη προξενοῦν στενοχώρια καί λύπη στήν ψυχή. Ἡ χαρά τῆς καρδιᾶς ἀναγκάζει τή γλώσσα νά σιωπᾶ, ὁπότε ἀκολουθεῖ ἡδονή ψυχῆς, τρυφή καί ἀγαλλίαση.

Αὐτή ἡ τρυφή καί ἀγαλλίαση εἶναι ἡ ἔλευση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν μέσα μας. Αὐτή ἡ τρυφή καί ἀγαλλίαση, ὅταν μπαίνουν στήν καρδιά, δίνουν τήν ὑγεία στήν ψυχή καί τή βγάζουν ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀπιστίας!…

Ἡ πείνα, ἡ ἀνάγνωση τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁλονύκτια ἀγρυπνία καί τό πλῇθος τῶν προσευχῶν, ἰδιαίτερα τά δύο τελευταῖα, φανερώνουν τόν πλοῦτο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ κατ᾿ ἀξία στόν καθένα μας.

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ