Δέν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, στον τόπο μας να υπάρχη ούτε ένας άπιστος και ά­θεος. Γιατί τα χώματά μας εί­νε αγιασμένα· και οι πέτρες ακόμα θα φω­νάζουν, ότι η θρησκεία μας είνε ζωντανή και κάνει θαύματα. Δυστυχώς ό­μως τα τελευταία χρόνια υ­πάρχουν άπιστοι και άθεοι.
Γι᾽ αυτούς ο Δαυίδ λέει· «Είπεν άφρων εν καρ­δία αυτού· Ουκ έστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1· 52,2). Δηλαδή· μόνο άνθρωπος που οι διανοητικές του δυνά­μεις έχουν διασαλευθή, μόνο αυτός μπορεί να πή ότι δεν υπάρχει Θεός.
Συν­αντάτε έναν άπιστο και άθεο; Κάντε του μία ερώτησι, και φτάνει· Ασφαλώς, φίλε μου, θα κάθεσαι σε κάποιο σπίτι. Εάν λοιπόν μου πής ότι το σπίτι αυτό φύτρωσε έτσι μόνο του, χω­ρίς μη­χανικό και χτίστη, τότε κ᾽ εγώ θα δεχθώ ότι το μεγάλο σπίτι που λέγεται σύμ­παν έ­γινε μόνο του.
«Πάς οίκος κατασκευάζεται υ­πό τινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός» (Εβρ. 3,4). Η λογική επιβάλλει να παραδεχθούμε, ότι υ­πάρχει Θεός δημιουργός του παντός.
Υπάρχουν λοιπόν άπιστοι και άθεοι· υπάρχουν όμως και άλλοι, που λένε ότι πιστεύουν, έρχονται όμως στιγμές που η πίστι τους κλονί­ζεται. Γιατί; Διότι είνε ανυπόμονοι. Θέλουν, μέσα στο μικρό διάστημα της ζωής αυτής, να δούν να λειτουργή η θεία δικαιοσύνη, το κακό να τιμω­ρήται αμέσως.
Κι όταν βλέπουν, κακοί και εγ­κληματίες να είνε καλά και να προοδεύουν, όταν βλέπουν το κακό να θριαμβεύη, χάνουν την πίστι τους και λένε· Που είνε ο Θεός; δεν τα βλέπει αυτά; υπάρχει Θεός;…
Μικρέ άνθρωπε, σκουλήκι της γής, που θέλεις με το μυαλουδάκι σου να λύσης όλα τα προβλήματα! Εάν το μυρμήγκι δεν μπορή να ξέ­ρη τι κάνει ο άνθρωπος και να τον σχολιά­ση, πολύ περισσότερο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κρίνη τις βουλές του Θεού. «Τά κρίμα­τα (τού Κυρίου) ωσεί άβυσσος πολλή» (Ψαλμ. 35,6).
Στήν απορία, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί το κακό αμέσως; απαντά ο απόστολος Παύλος και λέει: Δεν τιμωρεί κεραυνοβόλως το κακό ο Θεός – γιατί; Διότι περιμένει τη μετάνοια όλων και μακροθυμεί…
ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ ΑΘΑΝΑΤΗ
Τού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ