– Γέροντα, φοβάµαι πολύ καί σκέφτοµαι σέ µιά δύσκολη περίσταση τί θά κάνω. Πού οφείλεται ό φόβος;

– Μπορεί κανείς καί άπό µικρός νά έχη πάθει κάτι καί γι’ αυτό νά φοβάται. Πολλές φορές µπορεί νά είναι καί φυσικός ό φόβος, αλλά µπορεί νά εΐναι καί από έλλειψη πίστεως, άπό έλλειψη εµπιστοσύνης στον Θεό. Ό φόβος όµως είναι καί φρένο, γιατί βοηθάει νά καταφυγή ό άνθρωπος στον Θεό. Φοβάται ό άνθρωπος καί ζητάει άπό κάπου να πιασθή και αναγκάζεται νά πιασθή άπό τον Θεό.

Βλέπεις, στα θερµά µέρη πού είναι άγριοι άνθρωποι, εκεί υπάρχουν τά άγρια ζώα, τά µεγάλα θηρία, οί βόες κ.λπ., γιά νά αναγκασθούν οί άνθρωποι νά ζητήσουν βοήθεια άπό τον Θεό, νά καταφύγουν στον Θεό, και νά βρουν τον προσανατολισµό τους. Αλλιώς, τί µπορούσε νά τους φρενάρη αυτούς τους ανθρώπους;
Όλα όσα έχει κάνει ό Θεός έχουν κάποιο νόηµα…

– Αυτοί πού δέν γνωρίζουν τόν αληθινό Θεό και άπό φόβο ζητούν βοήθεια, δέχονται βοήθεια;

– Κοίταξε, σηκώνουν το κεφάλι τους προς τά πάνω, και αυτό κάτι είναι. Και γιά τά µικρά παιδιά είναι φρένο ό φόβος. Μερικά παιδιά, αν δέν τά φοβερίσης και λίγο, δέν ακούν κανέναν, ούτε την µάνα ούτε τόν πατέρα. Και εµένα, όταν ήµουν µικρός, µού έλεγαν «ό µπούµπουλος». Ό µικρός στην ηλικία είναι φυσικό νά φοβάται. ‘Αλλά όσο µεγαλώνει το παιδάκι, ωριµάζει το µυαλό και υποχωρεί ό φόβος. Ό φυσικός φόβος βοηθάει µόνο στην παιδική ηλικία.

Όταν µεγαλώση ό άνθρωπος και φοβάται άπό το τίποτε, τότε είναι νά τόν λυπάσαι! Έρχονται πνευµατικοί άνθρωποι στο Καλύβι και µού λένε «νά, πέθανε κάποιος δίπλα µας και άπό τότε φοβόµαστε συνέχεια», και µε παρακαλούν νά κάνω προσευχή νά τους φύγη ό φόβος. «Έδώ άλλοι προσπαθούν νά έχουν µνήµη θανάτου, τους λέω, και εσύ, πέθανε ό άλλος δίπλα σου, και θέλεις νά δίωξης τόν φόβο!». Φυσικός φόβος υπάρχει λίγο παραπάνω και στις γυναίκες. Λίγες είναι οί γυναίκες πού δέν φοβούνται.

Γέροντας Παΐσιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ