Η ετοιμασία για την Θεία Κοινωνία είναι δύο ειδών: Σωματική καί πνευματική. Αυτή αποτελείται γενικά από τα επόμενα μέρη:

α. Εξομολόγησης (εξαγόρευση των αμαρτιών), άνευ της οποίας κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει, ούτε ακόμη κληρικός, μόνο τα παιδιά μέχρι των επτά ετών είναι απαλλαγμένα της εξομολογήσει.

β. Συμφιλίωσης με όλους τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει όταν με κάποιον είναι ασυμφιλίωτος ή έχει κακία, μίσος καί σκέψεις εκδικήσεως. Ό Θεός, επειδή είναι αγάπη, δέχεται στα Άγια Δώρα μόνο αυτούς πού συγχωρούν καί ζουν με αγάπη.

γ. Εγκράτεια από ηδονικά φαγητά καί από οποιεσδήποτε φί­λαυτες σωματικές ορέξεις. Οί σύζυγοι έχουν υποχρέωση να κρατούν πριν της Θείας Κοινωνίας το λιγότερο τρεις ήμερες τελεία σωματική αγνότητα καί άλλες τρεις μετά την Θεία Κοινωνία.

Οί πιστοί έχουν καθήκον να ζουν με αγνότητα, να νηστεύουν Τετάρτη καί Παρασκευή καί στις τέσσαρες μεγάλες νηστείες, όταν πρόκειται να κοινωνήσουν. Σε περίπτωση βαρείας ασθενείας, ό ιερεύς να κανονίζει λιγότερη νηστεία, αναλόγως της περιπτώσεως.

Αυτοί πού κοινω­νούν στις μεγάλες νηστείες υποχρεούνται να νηστεύουν το λιγότερο τρεις μέχρι επτά ήμερες, πριν από την Θεία Κοινωνία.

Οί χριστιανοί έχουν καθήκον να εγκρατεύονται, πριν μεταλάβουν τα «Αγια, από ποτά, από το κάπνισμα, από διασκεδάσεις, από αστεία, από φθόνο, από κακολογίες κ.λ.π.

δ. Προσευχή. Οί πιστοί πρέπει να προσεύχονται πριν από την μετάληψη της Αγίας Κοινωνίας με ιδιαίτερο πόθο. Να διαβάζουν τίς κατάλληλες προσευχές από το Ωρολόγιο, το Ψαλτήρι καί να λέγουν τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, να κάνουν όσες μετάνοιες μπορούν, ελεημοσύνη στους πτωχούς καί αλλά αγαθά έργα. Ιδιαί­τερα έχουν καθήκον να διαβάζουν:

Τους Χαιρετισμούς του Χρι­στού, την παράκληση της Θεοτόκου, τον κανόνα της μετανοίας, τον κανόνα του φύλακος αγγέλου καί τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως, ενώ το πρωί τίς υπόλοιπες δώδεκα προσευχές πού ακολου­θούν.

Μετά την μετάληψη των Θείων Δώρων, οί πιστοί πρέπει να διαβάζουν τις ευχές της ευχαριστίας.

ε. Την εκτέλεση του επιβληθέντος κανόνος από τον Πνευματικό. Οί πιστοί δεν μπορούν να κοινωνήσουν χωρίς την άδεια του Πνευματικού των καί χωρίς την εκτέλεση του διορισμένου κανόνος των, πού επήραν στην εξομολόγηση, εκτός από λόγους ασθενείας ή άλλες παρόμοιες δυσκολίες, πού απαγορεύουν την μετάληψη των Θείων καί σ’ οποιαδήποτε κατάσταση ήθελαν ευρέθη στενοχώριας.

Από το βιβλίο: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα»
Πρωτοπρεσβύτερος. Δημήτριος Στανιλοάε Καθηγητής Δογματικής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ