Θα είναι άνθρωποι όχι όμως όπως ο πρώτος άνθρωπος, δηλαδή ο Αδάμ, αλλά όπως ο δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή ο Κύριος εξ ουρανού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά. « ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού.

Ποίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι. και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. » (Α’ Κορ. ιε’,47 – 49 ).

Το ότι θα είναι άνθρωποι οι άνθρωποι φαίνεται και από το ότι ο Ίδιος ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν θα παύσει ποτέ να είναι και άνθρωπος. « Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας » (Εβρ. ιγ’, 8 ). Ο δε Ιωάννης γράφει, « οίδαμεν δε ότι εάν φανερωθή, όμοιοι αυτώ εσόμεθα, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστι.» ( Α’ Ιω. γ’,2 ).

Αυτά για το πώς θα είναι. Όσο δε για το πώς θα τους ονομάζει ο Θεός, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Θεός μπορεί να ονομάζει ακόμα και θεούς. Και πώς όχι; Αφού αποκάλεσε θεούς ανθρώπους που ζούσαν επί της γης.

Ο Ίδιος είπε, « εγώ είπα’ θεοί εστε και υιοί Υψίστου πάντες’ » ( ψ. 81, 6 ). Τα λόγια αυτά, όπως διευκρίνισε ο Κύριος, τα είπε ο Θεός « προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο,» ( Ιω. ι’, 34 – 35 ).

Αφού λοιπόν ο Θεός αποκάλεσε επί της γης ανθρώπους θεούς, ποιος μπορεί να πει ότι αποκλείεται να κάνει το ίδιο και για ανθρώπους τους οποίους θα έχει δοξάσει στη ασιλεία Του; Άλλο είναι τι είναι ο άνθρωπος και άλλο πώς τον ονομάζει ο Θεός.

Ιωάννης Χ. Δήμος πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here