Η Αγία Μαρία Η Μαγδαληνή δεν έχει καμία σχέση με την μοιχαλίδα του Ευαγγελίου που συγχώρεσε ο Χριστός και επίσης ούτε κατά διάνοια δεν ήταν γυναίκα του Ιησού Χριστού όπως αναφέρουν κάποιοι που θέλουν να σπιλώσουν την Ορθοδοξία.

Επίσης ο Ιησούς Χριστός φυσικά και δεν είχε ούτε γυναίκα ούτε και παιδιά (τα τονίζω αυτά διότι κάποιοι αμαθείς που φέρουν και τον τίτλο του Χριστιανού το άκουσαν από κάπου και το αναπαράγουν χωρίς όμως να έχουν μελετήσει Αγία Γραφή και Αγίους Πατέρες.)

Όμως οφείλουμε σαν Χριστιανοί να κηρύττουμε το Ορθό δόγμα της πίστεως μας ειδικά στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Το διαδίκτυο είναι ένα σπουδαίο βήμα και μου δίνει ο Θεός την ευκαιρία να μπορώ να σας γράφω δύο λόγια προς πνευματικήν οικοδομήν.

Εύχεστε και υπέρ εμού.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, καταγόταν από τα Μάγδαλα, πόλη που βρίσκεται δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα επτά δαιμόνια που την ενοχλούσαν και στην συνέχεια έγινε μαθήτρια του.

Αυτή, μάλιστα, κατά την Ανάσταση του Κυρίου ήλθε πρώτη στον τάφο Του με αρώματα, και άγγελοι ντυμένοι στα λευκά ανήγγειλαν σ’ αυτή την Ανάσταση Του. Η Μαρία, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, εξακολούθησε να διακονεί στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ.

Έπειτα πήγε στην Έφεσο, κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, οπού και πέθανε. Τάφηκε στην είσοδο της σπηλιάς, όπου αργότερα εκοιμήθησαν οι επτά παίδες εν Εφέσω.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. (Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)

Χριστῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here