Ύμνοι από την Ακολουθία του Αγίου Ευσταθίου 20 Σεπτεμβρίου ε.ε. (Ακούστε)

Ψάλλει η χωροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθη το 1984 από μέλη της “Βυζαντινής χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών” , η οποία εδραστηριοποιείτο στην Αθήνα από το 1975.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνέχισις της Ιστορίας του ήδη από πεντηκονταετίας υφισταμένου πρεσβυγενούς Συνδέσμου Μουσικοφίλων λειτουργούντος μέχρι των ημερών μας εν Κων/πόλει και συναθροίζοντος όλους σχεδόν τους Ιεροψάλτες της Βασιλευούσης με χοράρχας τους εκάστοτε Άρχοντες Πρωτοψάλτας και Λαμπαδαρίους της Μ.τ.Χ.Ε.

Σημειωτέον ο ως άνω Σύνδεσμος είναι η συνέχεια του περίφημου εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου, ακμάσαντος από τον 19ον αιώνα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή.

Ο διωγμός, ο εξαναγκασμός και οι απελάσεις της Ρωμηοσύνης από την Πόλη, έφεραν στην Ελλάδα τους Ιεροψάλτας, τους διδασκάλους και τους μαθητάς των που συνεχίζουν την από αιώνων παραδοθείσαν αυτοίς γραπτήν τε και άγραφον Ψαλτικήν Τέχνην.

Πρώτος χοράρχης εν Αθήναις υπήρξεν ο αείμνηστος Γεώργιος Αθ. Τσαούσης μαθητής του επίσης αειμνήστου Άρχ. Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Νικολάου Αναστασιάδου και στενός συνεργάτης του Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε. αειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα.

Από το 1991 χοράρχης είναι ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος Άρχων τ. Β΄ δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. παρά τω Θρασυβούλω Στανίτσα.

Ο Σύλλογος έχει εκδώσει μέχρι σήμερον περί τας 20 ταινίας και που χαρακτηρίζονται δια την προσήλωσή τους στην Πολίτικη ψαλτική παράδοσιν που κατά γενικήν ομολογίαν αποτελεί την γνησιωτέραν έκφρασιν της Πατρώας Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.

Κύριε εκέκραξα… Κατευθυνθήτω… Κεκραγάριον εις ήχον α΄ // Στιχηρά Προσόμοια του εσπερινού. Μέλος στιχηραρικόν εις ήχον α΄ // Δόξα… Ο δεύτερος Ιώβ… Ιδιόμελον Δοξαστικόν του εσπερινού εις ήχον β΄ // Δόξα… Αδαμάντινε την ψυχήν… Ιδιόμελον δοξαστικόν των αποστίχων εις ήχον πλ.β΄ // Και νυν… Σήμερον προέρχεται… (υπό Κων. Πρίγγου) Ιδιόμελον Εορτής του Σταυρού εις ήχον πλ.β΄ // Επί την μνήμην προθύμως… Στιχηρόν προσόμοιον των αίνων, εις ήχον α΄ // Δόξα… Την στρατοπεδαρχίαν… Ιδιόμελον δοξαστικόν των αίνων, υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον πλ.δ΄ // Εκλήθης ως ο Παύλος… Απολυτίκιον του Αγίου εις ήχον α΄

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ