Αγνή Παρθένε. Ποίημα του αγίου Νεκταρίου.

1. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε ! (Επωδός) 
 
2. Παρθένε Μήτερ Άνασσα, πανέδροσέ τε πόκε. Χαίρε,… 
 
3. Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτινών λαμπροτέρα. Χαίρε,… 
 
4. Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε,… 
 
5. Έκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα. Χαίρε,… 
 
6. Των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα. Χαίρε,… 
 
7. Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία. Χαίρε,… 
 
8. Άχραντε νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε,… 
 
9. Μαρία, Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε,… 
 
10.Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ Ύπεραγία. Χαίρε,… 
 
11.Τιμιωτέρα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα. Χαίρε,… 
 
12.Των Ασωμάτων Σεραφείμ, των θρόνων υπέρτερα. Χαίρε,… 
 
13. Χαίρε το άσμα Χερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων. Χαίρε,… 
 
14. Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε,… 
 
15. Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας. Χαίρε,… 
 
16. Πάστας του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας. Χαίρε,… 
 
17. Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας. Χαίρε,… 
 
18. Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Χαίρε,…. 
 
19. Σε Ικετεύω, Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι. Χαίρε,… 
 
20. Σε δυσωπώ. Παντάνασσα, σην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε,…. 
 
21. Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε,… 
 
22. Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε. Χαίρε,… 
 
23. Αντιλαβού μου, ρύσαι με από του πολεμίου. Χαίρε,… 
 
24. Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε,… 
 
ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ! 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ