Αφανείς ηρωίδες με ηρωικές καρδιές, που εβοήθησαν τα παιδιά τους να γίνουν ήρωες στην παγκόσμια Ιστορία. Έδωσαν τις ηρωικότερες μάχες και κέρδισαν νίκες λαμπρές. υπέφεραν τα πάντα και παρέμειναν αλύγιστες στις επάλξεις των μεγάλων και εξαντλητικών αγώνών τους, χωρίς να υπολογίζουν κοπους και μόχθους, αντιξοότητες και θυσίες, για να φέρουν εις πέρας την μεγαλειώδη αποστολή τους.

Κλήθηκαν από τον Θεό σε έργο ύψιστο και μέγιστο και φάνηκαν με την δύναμή Του άξιες της κλήσεώς τους. Ως αφωσιωμένες σε Αυτόν ανέδειξαν μεγάλους άνδρες και έδειξαν ότι “της ρίζης γενομένης καλής, οι κλάδοι επί το βέλτιον εκταθήσονται”.

Όταν η ρίζα είναι καλή, τότε και οι κλάδοι θα μεγαλώνουν, θα ανθηφορούν και θα καρπίζουν. Δηλαδή, όταν η μητέρα αγιάζεται από την Χάρη του Θεού και γίνεται ενάρετος, τότε και τα παιδιά της, οι βλαστοί της, αυξάνουν πνευματικώς, ανθίζουν και αποκτούν τους ωραίους καρπούς της χριστιανικής ζωής, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.

Η Εμμέλεια, η μητέρα του Μ. Βασιλείου, απέκτησε δέκα παιδιά και με τους ηρωικούς αγώνες της αυτά “ναούς τω Θεώ παρέστησεν, ανδριάντας χρυσούς, μάλλον δε και χρυσού τιμιώτερους”. Υπήρξε μητέρα πολύτεκνος και καλλίτεκνος, αλλά και “φιλανθρωποτάτη”, όπως την χαρακτήρισε ο υιός της Βασίλειος για την αγάπη της προς τους πτωχούς και τους πάσχοντας.

Η Νόννα, η μητέρα Γρηγορίου του Θεολόγου, ήταν η “ευχομένη”, η προσευχομένη μητέρα, αλλά και η “ανδρικωτάτη”, η γενναία, η οποία διά των πολλών και θερμών προσευχών της επετέλεσε θαυμαστά έργα στην πολυκύμαντη ζωή της.

Η Ανθούσα, η μητέρα του ιερού Χρυσοστόμου, σε ηλικία 20 ετών εισήλθε στην κάμινον της θλίψεως από την πρόωρον χηρεία της. Και εφάνη η πιστή και ισχυρά, η υπομονητική και ανδρόφρων γυναίκαι, που αφιερώθηκε στον ορφανό υιό της Ιωάννη, ο οποίος ήταν γι’ αυτήν ένας κόσμος ολόκληρος, και έτρεφε στην αγκαλιά της τον γίγαντα της πίστεως. “Επαίδευε τον υιόν της” κατά Θεόν και αυτός ανεδεικνύετο “εύελπις” (Παροιμ. ιθ’ 18).

Άγιες και οι τρεις! Γι’ αυτό και τις έχουν οι μητέρες κάθε εποχής ως πρότυπα προς μίμηση. Και σήμερα να τις μιμηθούν, για να αποκτήσει η πατρίδα μας πολίτες εκλεκτούς, για να έχει η κοινωνία μας μέλη τίμια, για να εισέλθουν στην Εκκλησία λειτουργοί και κήρυκες άξιοι της κλήσεως και της αποστολής τους.

Διότι οι Χριστιανές μητέρες με την βοήθεια του Θεού λαξεύουν χαρακτήρες, καλλιεργούν τις παιδικές ψυχές και εμπνέουν ιδανικά.

Με το ενάρετο παράδειγμά τους και τους λόγους τους μεταδίδουν στα παιδιά τους από την θέρμη της πίστεως της ψυχής τους και διδάσκουν σε αυτά την προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόναγάπη και την πνευματική ζωή. Από αυτές τα παιδιά τους μέσα στην οικογένειά τους λαμβάνουν τον τύπο που θα φέρουν σε όλη τους την ζωή.

Αθλητές Χριστού ανέθρεψαν οι τρεις ηρωίδες μητέρες. Αθλητές για τον αγώνα της ζωής, του καταρτισμού και του πολιτισμού καλούνται να αναθρέψουν και οι μητέρες σήμερα, “τας θαυμαστάς εκείνας γυναίκας να ζηλώσουν”, να θαυμάσουν και να μιμηθούν.

Μέσα στην δίνη των καιρών μας, που οι άνθρωποι χωρίς Θεό χάνουν τα ιδανικά τους, μέσα στην σύγχρονη ηθική κρίση ζητούνται Χριστιανές μητέρες. Εύτεκνοι και φιλάνθρωπες μητέρες, προσευχόμενες και πιστές, υπομονητικές και γενναίες.

Ζητούνται μητέρες ηρωίδες, νέες Εμμέλειες, νέες Νόννες, νέες Ανθούσες!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here