Σύναξη των εν τη Λακωνία διαλαμψάντων Αγίων. 12 Μαρτίου ε.ε. Β’ Κυριακή των Νηστειών

Την ημέρα των εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σπάρτης, που έγιναν την 19ην Ιουνίου 1983 μ.Χ., ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος, καθιέρωσε τον κοινό εορτασμό των εν τῃ Λακωνία διαλαμψάντων Αγίων, ορίσας εορτάσιμον ημέρα, την Β’ Κυριακή των Νηστειών.

Την Ιερά Εικόνα των Λακώνων Αγίων, φιλοξενεί το βόρειο κλίτος του Ναού, το οποίο είναι αφιερωμένο στους Λάκωνες Αγίους.

Στην χορεία των Λακώνων Αγίων, ανήκουν οι:
– Όσιος Νίκων ὁ «Μετανοείτε»
– Άγιος Θεόκλητος Λακεδαιμονίας
– Άγιος Λεόντιος ο εκ Μονεμβασίας
– Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
– Άγιος Γεώργιος ο εν Μαλεώ ασκήσας
– Άγιος Γρηγόριος ο εκ Μυστρά
– Αγία Υπομονή
– Άγιος Θωμάς ο εν Μαλεώ ασκήσας
– Άγιος Ηλίας ο Νέος
– Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης

Στην χορεία των Λακώνων Αγίων, προστέθηκαν αργότερα και οι εξής:
– Όσιος Σεραπίων ο Σινδόνιος
– Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Μονεμβασίας (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Θεοφάνης, επίσκοπος Μονεμβασίας (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Οσία Μάρθα Μονεμβασίας
– Άγιος Παύλος, επίσκοπος Μονεμβασίας (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Θεόδωρος Κυθήρων
– Άγιος Ρωμανός επί την σκλέπαν (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Ισίδωρος Βουχειράς, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Φώτιος Μονεμβασίας, επίσκοπος Κιέβου
– Άγιος Ρωμανός ο νεομάρτυς εκ Δημηνίτσης
– Άγιος Γαλακτίων εξ Αναβρυτής (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Νεόφυτος ο νεομάρτυς, Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας (Β’ Κυρ. Νηστειών)
– Άγιος Μήτρος ή Δημήτριος ο Πελοποννήσιος
– Άγιος Ιωάννης ο νεομάρτυς εκ Τουρκολέκα

Ἀπολυτίκιον
Ἤχος πλ. α΄. Τὀν Συνάναρχον Λόγον.
Μαργαρίτας τους θείους ἀνευφημήσωμεν, χαριτόπλοκον στέφος τους ἀπαρτίζοντας, ἁγιότητος τῇ αἴγλῃ λαμπρυνόμενον, ᾧ στεφθεῖσα ἡ κλεινή, Λακωνία νῦν βοᾷ τό κάλλος μου και ἡ δόξα∙ ὑμεῖς ἐστε οἱ τῷ φέγγει, τῷ τοῦ Χριστοῦ με καταυγάσαντες.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἤχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Λακώνων Ἁγίων ἀνυμνοῦμεν την φάλαγγα, δι’ὧν δωρεῶν ἀνεκφράστων, ἐνεπλήσθημεν ἅπαντες, τον Νίκωνα, Ἠλίαν, Γεώργιον, Θωμᾶν, Θεόκλητον, Γρηγόριον, Μάξιμον, Λεόντιον σοφούς, Ἰωάννην νεομάρτυρα τον κλεινόν, συμφώνως ἀνακράζοντες. Δόξα τῶ ἐνισχύσαντι ἡμᾶς, δόξα τῶ στεφανώσαντι, δόξα τῶ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τον Συνάναρχον Λόγον
Πεπλησμένοι τοῦ θείου φωτός μακάριοι, τῆς Λακωνίας προστάται καί ὑποφῆται σοφοί, τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ λαμπρῶς ἐδείχθητε, Ἀρχιερέων ἡ ὁμάς, καί ὁσίων ἡ πληθύς, καί μάρτυρες ἀθλοφόροι, τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων, ἀδιαλείπτως προστατεύοντες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ