Του Φωτίου Μπαρούτα

«Δεῦτε χαρμονικῶς ἀσπασώμεθα πάντες τὸ σωτήριον ξύλον, ἐν ᾦ ἐξετανύθη Χριστός, ἡ Ἀπολύτρωσις»!

Σημείο ελπίδας και ενίσχυσης του καθημερινού μας αγώνα υψώνει η Εκκλησία μας στην αρχή της Ινδίκτου, το Σταυρό του Μαρτυρίου του Κυρίου.

«Σταυρός ὑψοῦται σήμερον καὶ κόσμος ἁγιάζεται»! Τρόπαιο αναφοράς στα Άγια Πάθη και την ένδοξο Ανάσταση του Σωτήρα. Αγίασμα και σκήπτρο σωτήριο για να γλυκαίνει την ζωή των Χριστιανών!

Μετά την διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα, αναγκάστηκαν οι Ισραηλίτες να διαβούν την έρημο Μουρ!(Έξοδος ιε΄-22) Τρία μερόνυχτα χωρίς νερό συνάντησαν επιτέλους μια λίμνη με πικρό νερό! Και παρακάλεσε ο Μωϋσής τον Θεό και ο Θεός του έδειξε ένα κομμάτι ξύλο! Άγγιξε ο Μωϋσής τα νερά της λίμνης με το ξύλο και το νερό της λίμνης γλύκανε! Και ήπιαν οι Ισραηλίτες και ξεδίψασαν!

Με πόσο απλό και παιδιάστικο τρόπο, η σοφία του Θεού έρχεται και λύνει τα ανθρώπινα προβλήματα και απαλύνει τα καθημερινά μας βάσανα! μπορεί ο Θεός να λύσει τα πιό σοβαρά προβλήματά μας!

Αλλά το ζητούμενο είναι η πίστη στο Λόγο του Θεού, μέσα από την ομολογία του Ζωηφόρου Σταυρού του Μαρτυρίου του!

«Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά»
Ατενίζω με πίστη τον Σταυρό του Κυρίου , σημαίνει ότι θεωρώ βέβαια την απαλλαγή μου από τις δυσκολίες της ζωής!

Αυτό με κάκει αισιόδοξο και χαρούμενο, καθώς βιώνω την υπερφυσική χαρά που, κατά τους Άγιους Πατέρες, σκορπίζει η Θεία Χάρη μέσα μου!

Με το σημείο του σταυρού αρχίζει και τελειώνει κάθε καινούργια μέρα! Με το σημείο του σταυρού αρχίζει και τελειώνει κάθε Μυστήριο της Εκκλησίας!

Πάνω στον Τίμιο Σταυρό, ό,τι πραγματικά σταυρώθηκε και θανατώθηκε, ήταν οι αμαρτίες μας και μόνο!

Ὀπλο ακαταμάχητο, Μαρτύρων δόξα, Οικουμένης ασφάλεια, νοσούντων ιατρός, ελπίδα των Χριστιανών, ο Σταυρός του Κυρίου! «Αὐτὸν ἀσπασώμεθα τῇ χαρᾷ καὶ τῷ φόβῳ! Φόβῳ δια τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ἀνάξιοι ὄντες· χαράν δε διὰ τὴν σωτηρίαν, ἥν παρέχει τῷ κόσμω»!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here