Ερώτηση.
Εάν στον αμαρτωλό γίνονται οπτασίες δεν οφείλει να πιστεύει γενικά ότι προέρχονται από το Θεό;
Απόκριση:Όταν γίνεται αυτό στον αμαρτωλό, είναι φανερό ότι προέρχεται από τους πονηρούς δαίμονες, για να απατήσουν την άθλια ψυχή του και να την οδηγήσουν στην απώλεια. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να τους πιστεύει κανείς, αλλά ν’ αναγνωρίζει τις αμαρτίες του και την ασθένεια του και να ζει πάντα με τρόμο και φόβο.

Ερώτηση
Άραγε και όταν εμφανίζονται με το σχήμα του Δεσπότη Χριστού, και τότε πρέπει να τους αποστρεφόμαστε;

Απόκριση:Τότε πολύ περισσότερο πρέπει να αποστρεφόμαστε και να αναθεματίζουμε την πονηρία και την πλάνη τους. Ποτέ λοιπόν να μη πλανηθείς, αδελφέ, μ’ αυτή τη δαιμονιώδη πληροφορία• διότι οι θεϊκές οπτασίες γίνονται μόνο στους αγίους, και πάντοτε προηγείται γαλήνη και ειρήνη και ευθυμία στις καρδιές τους.

Και όμως αυτοί, αν και γνωρίζουν την αλήθεια, κρίνουν ανάξιους τους εαυτούς τους. Πόσο περισσότερο πρέπει οι αμαρτωλοί να μη τους πιστεύουν ποτέ, γνωρίζοντας την αναξιότητα τους;

Ερώτηση
Πες μας, δέσποτα, πώς τολμά ο διάβολος είτε με οπτασία είτε με φαντασία ονείρων να δείξει τον Δεσπότη Χριστό ή την άγια Κοινωνία;

Απόκριση:Δεν μπορεί αυτός να δείξει ούτε τον ίδιο τον Δεσπότη Χριστό, ούτε την αγία Κοινωνία, αλλά ψεύδεται και παίρνει το σχήμα οποιουδήποτε ανθρώπου και απλού άρτου. Χωρίς αμφιβολία δεν μπορεί να δείξει τον άγιο Σταυρό, διότι δε βρίσκει να τον τυπώσει με άλλο σχήμα.

Επειδή γνωρίζουμε το αληθινό σημείο και τον τύπο αυτού, δεν τολμά να τον χρησιμοποιήσει, διότι μ’ αυτόν καταργήθηκε η δύναμή του και από αυτόν δέχθηκε τη θανατηφόρα πληγή.

Δεν γνωρίζουμε κατά σάρκα τον Δεσπότη Χριστό και προσπαθεί να μας πείσει με το ψέμα, ότι είναι αυτός, για να καταστραφούμε, πιστεύοντας την πλάνη ως αλήθεια.

Όταν λοιπόν δεις στο όνειρο τον τύπο του Σταυρού, μάθε ότι το όνειρο είναι αληθινό και προέρχεται από το Θεό• αλλά φρόντισε να λάβεις τη διάκριση αυτού από τους αγίους και να μη έχεις εμπιστοσύνη στον δικό σου λογισμό.

Είθε ο Κύριος να φωτίσει τους λογισμούς της διάνοιας σου, αδελφέ, για να αποφύγεις κάθε απάτη του εχθρού.

Ερώτηση
Άκουσα ότι, εάν σε κάποιον εμφανισθεί όνειρο για τρίτη φορά, και αυτό είναι αληθινό. Είναι σωστό αυτό, πάτερ;

Απόκριση:Δεν είναι ούτε αυτό σωστό, ούτε πρέπει να πιστεύεις αυτό το όνειρο• διότι εκείνος που εμφανίζεται μία φορά σε κάποιον με ψέμα, μπορεί και τρεις και πολλές φορές να το κάνει αυτό. Μη χλευασθείς λοιπόν, αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου, αδελφέ.

(Βαρσανουφίου Έργα, ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 18Β, σελ.329-333)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here