Πανίσχυρες αυτοκρατορίες, ένδοξα βασίλεια, αιωνόβιοι θεσμοί καταρρέουν και μόνο η Εκκλησία επί τόσους αιώνας ζει. Οι διώκται της αποθνήσκουν και λησμονούνται και μόνον αυτή εξακολουθεί να βασιλεύει. Πού οφείλεται τέτοια δύναμις;

Στα αθάνατα λόγια του ιδρυτού της:”Πύλαι Αδου ου κατισχύσωσι”. Καμία δύναμις, ούτε ανθρώπινη ούτε καταχθόνια, δεν θα νικήσει την Εκκλησία: Έχει την αλάνθαστη υπόσχεση
του Ιδρυτού της: “Ιδού εγώ ειμί μεθ΄υμών πάσας τας ημέρας, εως της συντελείας των αιώνων”.

“Μεθ΄υμών ειμι”, λέγει γιατί είναι Θεός ο Ιδρυτής της και μόνο ένας Θεός μπορεί να μιλά έτσι. Ο άνθρωπος θα έλεγε:

“Θα είμαι”, ενώ ο Υιός του Θεού , λέγει”είμαι”, γιατί γι Αυτόν δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, αλλά όλα, πράγματα, γεγονότα και άνθρωποι παρελαύνουν μπρος του σε ένα διαρκές παρόν.

“Μη απέχου από Εκκλησίας, ουδέν γαρ Εκκλησίας ισχυρότερον. Η ελπίς σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία.

Του ουρανού υψηλοτέρα εστί, της γης πλατυτέρα εστί. Ουδέποτε γηρά, αεί δε ακμάζει.

Δια τούτο το στερρόν αυτής και ασάλευτον δηλούσα η Γραφή, όρος αυτήν καλεί το άφθορον, αυτήν καλεί παρθένον, το πολυτελές,βασίλισσα αυτήν καλεί, το συγγενές το πρός τον Θεόν, θυγατέρα αυτήν καλεί, το πολύγονον, αυτήν καλεί τίκτουσαν επτά, μυρία ονόματα, ινα παραστήση αυτής την ευγένειαν”

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here