Μή λές ὅτι αὐτά καί αὐτά ἔπαθα, ὅτι το καί τό μου εἶπαν, γιατί ἐσύ εἶσαι πού ἐλέγχεις τά πάντα. Ἀκριβῶς ὅπως μπορεῖς νά σβήσεις καί νά ἀνάψεις μιά σπίθα, ἔτσι καί τό θυμό μπορεῖς μέσα σου νά τόν ξαναψεις ἤ νά τόν συγκρατήσεις.

Ὅταν δεῖς ἐκεῖνον πού σέ στενοχωρεῖ ἤ ὅταν ἔρθουν στό νοῦ σου ὅσα σου εἶπε ἤ σου ἔκανε καί σέ στενοχώρησε, νά τά ξεχάσεις ὅλα αὐτά. Κι ἄν τά θυμηθεῖς, νά τά ρίχνεις στόν πειρασμό.

Ἀντίθετα, ψάξε καί βρές κάτι καλό πού μπορεῖ νά εἶπε ἤ νά ἔκανε κάποτε.

Καί ἄν ἔχεις αὐτά στό μυαλό σου, γρήγορα θά νικήσεις τήν ἐχθρότητα.Καί ἄν πρόκειται νά τοῦ πεῖς τό σφάλμα του καί νά κάνεις συζήτηση μαζί του, πρῶτα βγάλε ἀπό μέσα σου τό πάθος καί σβῆσε τό θυμό σου, καί τότε νά τοῦ ζητήσεις εὐθύνες καί νά τόν ἐλέγξεις γιά τίς πράξεις του.

Καί ἔτσι θά μπορέσεις εὔκολα νά εἶσαι σέ θέση ὑπεροχῆς.

Γιατί, ὅταν εἴμαστε θυμωμένοι, δέν μποροῦμε οὔτε νά ποῦμε, οὔτε νά ἀκούσουμε τίποτα σωστό.

Ἄν ὅμως ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό πάθος, τότε οὔτε θά μᾶς ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, οὔτε καί θά μᾶς φανεῖ σκληρό κάτι πού εἶπαν οἱ ἄλλοι. Γιατί συνήθως δέν μᾶς ἐξαγριώνουν τά ἴδια τά λόγια πού θά μᾶς ποῦν ἀλλά ἡ ἐχθρική διάθεση πού ἔχουμε.

Πολλές φορές, ἄν τά ἴδια περιπαιχτικά λόγια τά ἀκούσουμε ἀπό φίλους πού ἀστειεύονται ἤ ἀπό μικρά παιδιά, δέν θά νιώσουμε δυσαρέσκεια, οὔτε θά θυμώσουμε, ἀλλά θά γελάσουμε καί θά τά πάρουμε γιά ἀστεία.

Γιατί δέν τά ἀκούσαμε μέ κακή διάθεση, οὔτε μέ τήν ψυχή μᾶς προκατειλημμένη ἀπό τό θυμό.

Ἑπομένως καί μέ αὐτούς πού ἔχεις πρόβλημα, ἄν σβήσεις τό θυμό καί διώξεις τήν ἐχθρότητα, τίποτα ἀπό ὅσα λέγονται δέν θά μπορέσει νά σέ στενοχωρήσει.

Πηγή: Ἰωάννης Χρυσόστομος (Εἰς Δαυίδ καί Σαούλ, Ὁμιλία Γ,΄ἐπιλογή καί μετάφραση Ἑλένη Κονδύλη)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ