Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος οὐκ ἐγεννήθη καὶ ἀπέθανεν;

Ἀπόκρισις : Ὁ Ἀδάμ.

Ἐρώτησις : Ποιοὶ ἄνθρωποι ἐγεννήθησαν καὶ οὐκ ἀπέθαναν; Ἀπόκρισις : Οἱ Προφήτες Ἠλίας καὶ Ἐνώχ.

Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος ἐγεννήθη καὶ οὐκ συναπέθανεν; Ἀπόκρισις : Ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ.

Ἐρώτησις : Ποιὸ γράμμα τῆς ἀλφαβήτου λεῖπει ἀπὸ τὸ σύμβολο τῆς Πίστεως;

Ἀπόκρισις : Τὸ «Ψ» διότι δὲν ὑπάρχει κανένα ψεύδος.

Ἐρώτησις: Ποιοὶ εἶναι οἱ 3 μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῶν Χριστιανῶν; Ἀπόκρισις : 1ον οἱ Ἐβραίοι, 2ον οἱ Παπικοὶ καὶ 3ον οἱ κακοὶ Χριστιανοί.

Ἐρώτησις : Ποιὰ εἶναι τὰ 3 κυριότερα ἔργα τῶν Χριστιανῶν; Ἀπόκρισις : Ἡ προσευχὴ, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη.

Ἐρώτησις : Ποιὲς ἦταν οἱ τρεῖς μεγάλες καὶ ἱστορικὲς πτώσεις εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος;

Ἀπόκρισις : 1ον ἡ πτώσις τοῦ Ἀδάμ, 2ον ἡ πτώσις τοῦ Ἰούδα καὶ 3ον ἡ πτώσις τοῦ Πάπα.

Ἐρώτησις : Ποιὰ μία καὶ μόνη ἡμέρα αἰσθάνθηκε ὅλος ὁ κόσμος ἀγαλλίαση;

Ἀπόκρισις : Τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Κλίμαξ. σελ. 270 & 425

Ἐρώτησις : Ποιὸς χώρος σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση εἶδε μία μόνο φορὰ τὸν ἥλιο;

Ἀπόκρισις : Ὁ Πυθμὴν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Κλίμαξ. σελ. 270-425

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here