Ο Κανών της Αγίας Γραφής

49 της Παλ. Διαθήκης και 27 της Νέας Διαθήκης

Α’ Η Παλαιά Διαθήκη
Τα ιστορικά βιβλία
1.Γένεσις
2.Έξοδος
3.Λευϊτικόν
4.Αριθμοί
5.Δευτερονόμιον
6.Ιησούς Ναυή
7.Κριταί
8.Ρουθ
9-12.Βασιλειών Α’ – Δ’
13-14.Παραλειπομένων Α’ – Β’
15-16. Έσδρας Α’ – Β’
17.Νεεμίας
18.Τωβίτ
19. Ιουδίθ
20.Εσθήρ
21-23. Μακκαβαίων Α’ – Γ’

Τα διδακτικά ή ποιητικά βιβλία:
24.Ψαλμοί
25. Ιώβ
26.Παροιμίαι Σολομώντος
27.Εκκλησιαστής
28.Άσμα Ασμάτων
29.Σοφία Σολομώντος
30.Σοφία Σειράχ

Τα προφητικά βιβλία:
31.Ησαΐας
32.Ιερεμίας
33.Βαρούχ
34.Θρήνοι Ιερεμίου
35. Επιστολή Ιερεμίου
36. Ιεζεκιήλ
37.Δανιήλ
38.Αμώς
39.Ωσηέ
40.Μιχαίας
41. Ιωήλ
42.Οβδιού
43.Ιωνάς
44.Ναούμ
45.Αββακούμ
46. Σοφονίας
47.Αγγαίος
48.Ζαχαρίας
49.Μαλαχίας

Β’ Η Καινή Διαθήκη

Τα Ευαγγέλια κατά:
1.Ματθαίον
2.Μάρκον
3.Λουκάν
4.Ιωάννην
5.Αι Πράξεις των Αποστόλων

Οι επιστολές προς:
6.Ρωμαίους
7-8.Κορινθίους Α’ – Β’
9.Γαλάτας
10.Εφεσίους
11.Φιλιππησίους
12.Κολοσσαείς
13-14.Θεσσαλονικείς Α’ – Β’
15-16.Τιμόθεον Α’ – Β’
17.Τίτον
18.Φιλήμονα
19.Εβραίους

Καθολικές επιστολές:
20.Ιακώβου
21-22.Πέτρου Α’ – Β’
23-25.Ιωάννου Α’ – Γ’
26.Ιούδα

Προφητικό βιβλίο:
27. Η Αποκάλυψις του Ιωάννου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ