Σᾶς εὔχομαι νὰ διέλθητε τὸ νέον ἔτος ἐν χαρᾷ καὶ νὰ φθάσητε εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ κομῶσαι στάχυας τῶν ἀρετῶν· ἐν δὲ τῇ ἀνασκοπήσει αὐτοῦ νὰ συναντᾶτε σημεῖα πνευματικῆς εὐφροσύνης τοσαῦτα, ὥστε νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς θεμέλια τοῦ ἀρξαμένου νέου ἔτους.

Εὔχομαι πάσαις ὑμῖν καὶ μιᾷ ἑκάστῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ νὰ ᾖ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ δαψιλῆ τὰ Θεία χαρίσματα Αὐτοῦ, ὅπως εὐφράνῃ τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ τὰς καρδίας καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει διέλθητε τὸ ἀρξάμενον ἔτος 2023.

Διατελῶ πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Αθανάσιος Μισσός, Αρχιμανδρίτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here