Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς και νικητής του κόσμου! (παιδική προσευχή)

Κύριε, καθώς ἔμπαινες στήν ἁγία Πόλη, καθισμένος ἐπάνω στό πουλάρι, ἔσπευδες νά δεχθεῖς τό Πάθος, γιά νά ἐκπληρωθοῦν ὅσα ἔλεγαν οἱ Προφῆτες καί τά βιβλία τῆς Π. Διαθήκης.
 
Ὅμως, τά παιδιά τῶν ἑβραίων, προμηνύοντας τή νίκη τῆς Ἀναστάσεώς σου, σέ προϋπαντοῦσαν μέ κλαδιά καί βάγια καί ἔλεγαν: Εὐλογημένος νά εἶσαι, Σωτήρα μας!

Κι ἐμεῖς τά χριστιανόπουλα, πού σέ πιστεύουμε σάν Βασιλέα τῆς Νίκης καί τῆς Ἀναστάσεως σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς χαρίσεις τό μέγα σου ἔλεος καί τήν πολλή σου ἀγάπη.

 
Ἀμήν. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here