Ο Νυμφίος.

Ο Νυμφίος.

Μεγάλη Τετάρτη.

Μεγάλη Τετάρτη.