Τι είναι αίρεση;

Τι δεν είναι αίρεση;

Θα χρησιμοποιήσουμε την ομολογία πίστεως του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού αντί άλλης απάντησης :

«Πιστεύω και ομολογώ τον Θεό Πατέρα, μόνον άναρχον και αναίτιον, πηγήν και αιτίαν του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…

Ακολουθώντας, λοιπόν, ολοκληρωτικά τις αποφάσεις των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των θεοσόφων Πατέρων που διέλαμψαν εις αυτές, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν».

Επομένως, αίρεση είναι η παρέκκλιση από αυτή την επίσημη γραμμή, που χάραξαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, δια μέσου των επτά οικουμενικών συνόδων, δηλαδή η αλλοίωση της γνήσιας και αυθεντικής χριστιανικής πίστης (=η έγκυρη διαδοχή των λόγων του Χριστού από τους Αποστόλους) .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here