Δυνατή προσευχή - όπλο κατά του κακού - Ψάλλει ο Ιεροψάλτης κ. Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

ΚΑΤΕΥΘΗΝΘΗΤΩ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ μαζί με τους στίχους όπως ψάλλεται στην Θεία και Ιερά Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων αλλά και στον εσπερινό καθημερινά γενικότερα.

Το κείμενο μαζί με ερμηνεία :

1. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή. (Ας ανέβει η προσευχή μου κατευθείαν μπροστά σε εσένα ως ευωδιαστό θυμίαμα. Δέξου την ικετευτική ανύψωση των χεριών μου ως εσπερινή θυσία).

2. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε, Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. (Κύριε με όλη μου την δύναμη σου φώναξα, άκουσε την προσευχή μου, άκουσέ με Κύριε.

Κύριε φώναξα σε σένα άκουσέ με, πρόσεξε τη φωνή της ικεσίας μου, την ώρα που σου φωνάζω. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή. (Ας ανέβει η προσευχή μου κατευθείαν μπροστά σε εσένα ως ευωδιαστό θυμίαμα. Δέξου την ικετευτική ανύψωση των χεριών μου ως εσπερινή θυσία).

3. Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. (Μην επιτρέψεις να εκτραπεί η καρδιά μου σελόγια πονηρά, ώστε να προβάλλω προφάσεις για να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή. (Ας ανέβει η προσευχή μου κατευθείαν μπροστά σε εσένα ως ευωδιαστό θυμίαμα. Δέξου την ικετευτική ανύψωση των χεριών μου ως εσπερινή θυσία).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ