Εόρτιες ευχές στον Σεπτόν Μητροπολίτην Μιλήτου, κ.κ. Απόστολον εκ μυχίων λευιτικής καρδίας.

Τω Σεπτώ Μητροπολίτη Μιλήτου, τω πολιώ και προφερεί εύχομαι και προσεύχομαι, όπως Κύριος ο Θεός, μεσιτικαίς πρεσβείαις των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, ων την σύναξιν εορταζομεν, χαρίζοι πλουσίαν την χάριν Αυτού επ’ Αυτόν και αναδεικνύη Αυτόν ορθοτομούντα τον Λόγον της Αληθείας.

Έτι δε ευχόμεθα την κατ ‘ άμφω υγιείαν και μακροημέρευσιν.

Ζήθι χρόνους πολλούς Σεβασμιώτατε !

Οι Άγιοι Απόστολοι σκέπη και βοηθοί Σας.

Ο επιστήθιος υιός σας εκ της ερήμου,

Αθανάσιος Μισσός, Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Αποστόλων συνεπώνυμος κληθείς

Πάλαι τη εκκλησία δοθείς

Οσίων βίων μιμούμενος εν παλαιφάτω Μονή

Στερεάν και αλώβητον πίστιν διακρατών

Τύχη αγαθή, γόνος πνευματικός

Οντος ποιμένος Ρόδου ευκλεούς

Λέοντες πυρ πνέοντες

Οι λόγοι οι σοι και σεβάσμιος εν τη μορφή

Σθένος έχων ικανός προς Χριστόν συλαγαγών

Μονήν παλαίφατω ηκείς, ην ως Ηγούμενος διοικείς

Ιδεωδώς γαρ πάντοτε κατά τα τεθεσπισμένα

Λύκων αγέλην απεμπολείς ως Κυρίου μιμητής

Η Αγία του Χριστού Αναστασία είη αρωγός

Τοις βήμασι σου εν παντί

Ου ημείς αφορώντες τεθαυμακότες εσμέν

Υμνους και εγκώμια ραψωδούντες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here