«όχι» Χριστού σε μαρτυρία τους
Ο Χριστός δεν ήθελε και δεν επέτρεπε να δίνουν τα δαιμόνια καλή μαρτυρία γι’ Αυτόν. Ο δαίμονας για ποιο λόγο το έκανε αυτό; Γιατί ήθελε να προκαλέση σύγχυσι, να ανατρέψη την τάξι και να αρπάξη το αξίωμα των αποστόλων, ώστε να πείση τους ανθρώπους να προσέχουν σ’ αυτόν.

Αν αυτό είχε γίνει, θα φαινόταν ο δαίμων εύκολα αξιόπιστος και θα ανακάτευε τα δαιμονικά με την αλήθεια.
Ε.Π.Ε. 18α,250

Θα καταργηθούν
Τώρα μεν δεν έχουν τελείως καταργηθεί, αφού ενεργούν πολλές φορές. Τότε όμως θα παύση κάθε ενέργειά τους.
Ε.Π.Ε. 18α,606

Και Χριστός
Όταν δεις άνθρωπο να ταράζεται από δαίμονα, προσκύνησε τον Κύριο και μάθε την κακία των δαιμόνων. Μπορεί να δεις και τα δύο στην περίπτωσι των δαιμονιζομένων των Γαδαρηνών: και τη φιλανθρωπία του Θεού και την κακία των δαιμόνων. Βλέπεις την κακία των δαιμόνων, όταν ταράζουν και αναστατώνουν την ψυχή του δαιμονιζομένου.

Βλέπεις τη φιλανθρωπία του Θεού, όταν ένα τόσο άγριο δαίμονα, που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και θέλει να τον γκρεμίση, τον συγκρατεί, τον εμποδίζει και δεν του επιτρέπει να χρησιμοποίηση όλη τη δύναμί του. Του επιτρέπει μόνο να δείξη τη δύναμί του τόσο, όσο αρκεί για να σωφρονιστή ο άνθρωπος και να καταστήση και ο δαίμονας φανερή τη δική του κακία.
Ε.Π.Ε. 31,58

δεν λυπούνται τους ανθρώπους

Περιμένεις γιατρειά από τους δαίμονες; Όταν ο Χριστός επέτρεψε να μπουν στα γουρούνια, οι δαίμονες έρριξαν τα γουρούνια στη θάλασσα. Δεν λυπήθηκαν τα γουρούνια, και θα λυπηθούν τα ανθρώπινα σώματα; Μακάρι να μη φόνευαν! Μακάρι να μην επεδίωκαν την καταστροφή των ανθρώπων! Σε έβγαλαν από τον παράδεισο, σου στέρησαν την ουράνια τιμή, και θα σου γιατρέψουν το σώμα;
Ε.Π.Ε. 34,132-134

Δεν θέλει ο Παύλος μαρτυρία τους

Οι δαίμονες ήξεραν, ότι με τα ωραία λόγια τους θα εξαπατούσαν πολλούς από τους αφελείς, κι έτσι θα τους έπειθαν να τους προσέχουν και σε άλλα θέματα.

Για να ανοίξουν, λοιπόν, πόρτα στις άπατες τους και να δώσουν μεγάλη δύναμι στο ψέμα τους, γι’ αυτό ανακάτεψαν το κακό με μερικές αλήθειες, όπως ακριβώς όσοι ανακατεύουν τα δηλητηριώδη φάρμακα, αλείφοντας με μέλι το στόμιο του ποτηριού, κάνοντας ευπρόσδεκτη τη ζημιά.

Γι’ αυτό, λοιπόν, και ο Παύλος αγανάκτησε και έσπευσε αμέσως να αποστομώση τα δαιμόνια.

Ε.Π.Ε. 34,322

(Χρυσοστομικό Λεξικό, αρχ. Δανιήλ Αεράκη, τόμος Β, σελ. 13-14)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here