Όλοι οι πειρασμοί, οι ασθένειες και οι δοκιμασίες είναι πνευματικά μαθήματα. με τα οποία ο Άγιος Θεός μας εκπαιδεύει δια την αιώνιον ζωήν.

Όλες οι δοκιμασίες έχουν καθαρώς πνευματικήν σημασίαν.

Από την επιτυχίαν εις αυτές, από την υπομονήν και την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού εις τις δοκιμασίες αυτές εξαρτάται το πτυχίον της αθανάτου ζωής.

Οι δοκιμασίες αυτές έζουν σκοπόν την αύξησιν της ταπεινώσεως, της αυτογνωσίας και αυτομεμψίας.

Οι δοκιμασίες κατευθύνουν πνευματικά τον άνθρωπο.

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here