Πολυχρόνιον ποιήσαι κύριος ο Θεός τον Παναγιώτατον ημών Αυθέντην και Δεσπότην κ.κ. Βαρθολομαίον ! Του Αρχιμ. Αθανασίου Μισσού

Βασιλεύουσαν πόλιν Επτάλοφον.

Αρχαίοις χρόνοις Βύζας έπηξεν.

Ροαίς Βοσπόρου και κύμασι πλαισιουμένην.

Θεού συνεργεία εν χρόνω λαμπρά εφάνη.

Ο άχρονος Θεός ενεπίστευσέν εις Ανδρέαν Πρωτόκλητον.

Λιμήν σωτηρίας και εκπολιτισμού εθνών κατέστη.

Όπως έθνη αυγασθώσιν υπ’ Αυτής.

Μάλλον υπό χειρός Θεού Σκέπτεται.

Αεί σωζομένη θαυμαστώς υπό βαρβαρικών ορδών.

Ιλαρόν όμως φως ανατέλλει και πάλιν φαίνει τοις Χριστιανοίς.

Ο Θεός δια τούτο ποιμένα κατέστησεν κραταιόν.

Σε Παναγιώτατε ημών πατέρα εν χρόνοις χαλεποίς.

Μνήμη του πανενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου του εκ των ιβ’ και κατ’ αυτήν την εύσημον ημέραν άγει τα ονομαστήριά Του ο primus sine paribus των Πατριαρχών των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και των προκαθημένων των αυτοκεφάλων εκκλησιών, η Α.Θ.Π., ο οικουμενικός Πατριάρχης του γένους μας, ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Προερχόμενος εκ του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου η ψυχή μου αγάλλεται και αναπέμπει Δοξολογίαν και Αίνεσιν προς τον εν Τριάδι Θεόν, όπως τα έτη του Πατριάρχου μας να αναφαίνονται πλείστα και καρποφόρα.

Έτη πολλά Παναγιώτατε !

Αρχιμανδρίτης, Αθανάσιος Μισσός εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here