Επί τη επετείω των γενεθλίων υμών ευχόμεθα χρόνους πολλούς να ζήτε προς δόξαν της Εκκλησίας του Πανοικτίρμονος Θεού και Κυρίου ημών, του εκλέξαντος και προβιβάσαντος υμάς εις τον βαθμόν του Επισκόπου, επικουρούντα τον Αρχιθύτην της καθ’ ημάς Μητροπόλεως Ρόδου, κ.κ. Κύριλλον τον Κρήτα, τον πεπνυμένο και κραταιόν Μητροπολίτη ημών, τον αναλισκόμενον προς ανύψωσιν της Ροδίων Εκκλησίας.

Ως σαρξ εκ της σαρκός της τοπικής ημών κοινωνίας αγαλλόμεθα και σκιρτούντες αναφωνούμεν και προσευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός χαριτώνη υμάς και με έμπυρο ζήλο να ορθοτομήτε τον Λόγον της Αυτού αληθείας.

Επιστηθίως και μετά της εν Κυρίω αγάπης συνδεόμενος,

Αρχιμανδρίτης, Αθανάσιος Μισσός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here