Ο Νυμφίος.

Ο Νυμφίος.

Μεγάλη Εβδομάδα.

Μεγάλη Εβδομάδα.