Λόγος ευχετήριος επ' αφορμή της επετείου της εις πρεσβύτερον χειροτονίας του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τοκούζη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Του Αρχιμανδρίτη της Ι.Μ.Ρ. Αθανασίου Μισσού

Πεφιλημένε εν Κυρίω τω Θεώ ημών αδελφέ μου, πατέρα Γεώργιε,

Ευφροσύνης έμπλεως η 25η Μαρτίου διά το γένος και άπαν το ευσεβές ημών έθνος καθότι εσήμανε την εθνική μας παλιγγενεσία. Τα χαράς ευαγγέλια της Υπεραγίας Θεοτόκου αντήχησαν στην Ελληνική μας φιλοτιμία και μεθόδευσαν την έλευσιν του ποθουμένου, όπως προφητικώς ανήγγειλε ο διδάσκαλος του γένους μας, ο Εθνομάρτυς Πατροκοσμάς.

Παιδιόθεν εζήλωσας τους αξεπέραστους λειτουργούς του ιερού θυσιαστηρίου και γαλουχηθείς παιδεία και νουθεσία Κυρίου υπό των ευσεβών σου γονέων και δη της αλήστου μνήμης μητρός σου Δεσποίνης, μετέβης εις την Ιεράν Νήσον, την καλουμένην Πάτμον ώστε να μυηθείς στα άρρητα νάματα της Αγιοπατερικής μας παραδόσεως, ως αύτη φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού και μεταλαμπαδεύεται μέσω της πνευματικής αναθρεψάσης τροφού σχολής της Πατμιάδος.

Ο μακαρία τη λήξει αρχιθύτης Ρόδου κυρός Απόστολος ο Διμέλης, όστις ετύγχανε σαρξ εκ της σαρκός μας στην καταγωγή και στην νοοτροπία εκτιμώντας την όλη σου προσωπικότητα και πορεία επέλεξε τούτη την ευλογημένη μέρα να σε καταστήσει Λειτουργό του επί γης Θείου Θυσιαστηρίου και έκτοτε ήρχισε μια πορεία αξιοθαύμαστος.

Ήσουν πρότυπο Ιερέως. Νέος, ευειδής, γλυκύς και ευπροσήγορος και όταν η περίσταση το εζήτει  μαχητικός. Η δε παρουσία και το ανάστημά σας προέδιδε και την εσωτερική σας μεγαλειότητα. Θαυμαστής του κάλλους, με ιερά άμφια μεγαλοπρεπέστατα και ήθος κόσμιον ώστε να φανερούται η λαμπρότης του Αγίου Θεού, τον οποίον εκζητήσαμε αμφότεροι, όντες αφωρισμένοι εκ κοιλίας μητρός.

Οι θύραθεν παιδεία σας περίλαμπρος με σπουδές Θεολογικές και πλειάδα εξειδικεύσεων.

Δεν επαναπαυθήκατε καθότι είστε εκ φύσεως αναζητητής  της τελειότητος και της κατά Χριστόν τελειώσεως .

Πόσα άλλα θα μπορούσα να καταθέσω στο παρόν ευχετήριον ο Κύριος μόνον γιγνώσκει !

Είστε φίλος, αδελφός και συνοδοιπόρος.

Η στάση μας είναι κατά Χριστόν σύμφωνος και γι’ αυτό πολλές φορές εγείρει φθόνο και κατατρεγμό. Όμως δεν πτοούμεθα καθώς αποβλέπουμε στον Κύριο και στο έλεος του.

Έχετε βέβαια και εμπεπιστευμένη υπό Κυρίου του Θεού σύζυγον – πρεσβυτέραν λαμπράν και ύποδειγμα που σας στηρίζει στον αγώνα σας όπως κι εγώ το έρεισμα μου το εναπομείναν, την μητέρα μου Αναστασία.

Ζήθι χρόνους πολλούς, ευδόκιμους και καρποφόρους! Τα ευκλεή σου τέκνα, η Δέσποινα και ο Ιωάννης, είναι η απόδειξις της προσωπικής σου αξίας .

Ζήθι όπως δια σου δοξασθή Κύριος ο Θεός.

Έτη πολλά και παρά του Υψίστου ευλογημένα !

Ο εν Χριστώ αδελφός και φίλος σας,

Αθανάσιος Μισσός, Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here